Praca Kostrzyn

Najnowsze oferty pracy: 502

Praca w Kostrzynie

Kostrzyn – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w obrębie aglomeracji poznańskiej. 

Miejscowość ma bardzo długie dzieje, prawa miejskie uzyskała w 1251 r. Współcześnie pełni funkcję mieszkaniową – także dla osób pracujących w stolicy województwa, jest także ośrodkiem usługowo-handlowym i przemysłowym. Kostrzyn stanowi ponadto siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy. Gmina Kostrzyn to teren, na którym przeważa działalność rolnicza. Użytki rolne zajmują niemal 80% jej powierzchni. 

Czym charakteryzuje się lokalny rynek zatrudnienia? Czy praca w Kostrzynie i okolicy jest łatwo dostępna?

Kostrzyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Kostrzyn znajduje się w centralnej części województwa, na wschód od Poznania i we wschodniej części powiatu poznańskiego. Miasto zamieszkuje 9,8 tys. osób. Powierzchnia Kostrzyna to 8 kilometrów kwadratowych. 

Najstarszy zabytek w mieście to kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w stylu późnogotyckim. Będąc w tej okolicy warto też zobaczyć domki mieszkalne przy ul. Średzkiej z XVIII i XIX w., dawną szkołę, dworek z XIX w. czy Bramę Cechowa.

Miasto leży niedaleko dużych ośrodków gospodarczych:

 • 23 km od Poznania,
 • 26 km od Wrześni,
 • 29 km od Środy Wielkopolskiej
 • 30 km od Gniezna.

Najściślejsze powiązania ma oczywiście ze stolicą województwa. Miasta w aglomeracji są świetnie skomunikowane, m.in. dzięki połączeniom kolejowym (czas przejazdu na trasie Kostrzyn – Poznań pociągiem to ok. 20 minut). Na układ drogowy Kostrzyna składa się, poza drogami lokalnymi (powiatowymi i gminnymi), także DK nr 92 (łącząca Rzepin, Poznań, Warszawę, Mińsk Mazowiecki oraz Kałuszyn), która tuż za miastem krzyżuje się z S5 (wiodącą z Gniezna do Poznania). Przez teren gminy przebiega DW nr 434 (z Łubowa do Rawicza). Przez Kostrzyn prowadzi też międzynarodowa linia kolejowa E20, która łączy Berlin z Warszawą i Moskwą.

Kostrzyn to siedziba miejsko-wiejskiej gminy, która składa się z 21 sołectw, zajmuje 154 kilometry kwadratowe powierzchni i liczy 17,6 tys. mieszkańców. 

Rynek pracy, oferty pracy – Kostrzyn

Część mieszkańców realizuje się zawodowo w Poznaniu czy innych sąsiednich miejscowościach – położenie miasta niedaleko dużych ośrodków gospodarczych znacznie ułatwia pracę z dojazdem. A jakie szanse na zatrudnienie stwarza sam Kostrzyn? Oferty pracy znajdziemy tu zarówno w mikro, małych, jak i średnich firmach. W mieście działa także 1 duży zakład pracy – jest to jednostka budżetowa. 

Zgodnie ze stanem REGON na koniec lutego 2021 r. w Kostrzynie jest zarejestrowanych 1407 podmiotów gospodarki narodowej, z których:

 • 1349 (11 w sektorze publicznym; 1315 w prywatnym) to mikrojednostki, zatrudniające do 9 osób bądź oparte na samozatrudnieniu,
 • 49 (6 w sektorze publicznym; 43 w prywatnym) to małe podmioty, liczące od 10 do 49 zatrudnionych,
 • 8 (6 w sektorze publicznym; 2 w prywatnym) to jednostki generujące między 50 a 249 miejsc pracy,
 • 1 (w sektorze publicznym) to podmiot duży, liczący do 250 do 999 zatrudnionych.

Najwięcej kostrzyńskich firm zajmuje się:

 • handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych (324 podmioty),
 • budownictwem (259 podmiotów),
 • przetwórstwem przemysłowym (107 podmiotów),
 • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (118 podmiotów),
 • transportem i gospodarką magazynową (107 podmiotów),
 • pozostałą działalnością usługową (107 podmiotów).

Na początek warto zaznaczyć, że powiat poznański i Poznań to obszary w województwie wielkopolskim, w których od lat odnotowuje się najniższe wskaźniki bezrobocia spośród wszystkich wielkopolskich powiatów.

Stopa bezrobocia (dane na luty 2021 r., źródło: GUS):

 • Polska – 6,5%,
 • woj. wielkopolskie – 4,0%,
 • powiat poznański – 2,2%,
 • Poznań – 2,2%.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu liczba bezrobotnych mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego w lutym 2021 r. wynosiła 12 005 osób. Mieszkańców miejscowości w powiecie poznańskim było łącznie 4358. Jak dużą grupę stanowili bezrobotni z gminy Kostrzyn? Było to 227 osób, w tym 137 kobiet.

Szukaj pracy w mieście