Praca Kórnik Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 98

Praca w Kórniku

Kórnik (woj. wielkopolskie) – podstawowe fakty

Kórnik zajmuje obszar 6 kilometrów kwadratowych, liczy prawie 8 tys. mieszkańców, co daje sporą gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy – 1,3 tys. mieszkańców.

Teren gminy Kórnik obejmuje natomiast 186 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców gminy (łącznie z miastem) wynosi prawie 29,8 tys. osób. Liczba mieszkańców na kilometr kwadratowy wynosi 160.

Do gminy należy Kórnik oraz 31 miejscowości, zorganizowanych w 29 sołectw. Miasto i gmina są dobrze skomunikowane. Przez Kórnik biegnie trasa S11, stanowiąca obwodnicę Poznania, a niedaleko także autostrada A2, łącząca Poznań z Warszawą. Odległość między Kórnikiem a stolicą Wielkopolski jest nieduża – trasę równą 23 kilometrom można autem pokonać w pół godziny.

Rynek pracy – Kórnik, okolice: bezrobocie

Aglomeracja poznańska jest głównym ośrodkiem gospodarczym regionu, skupia ok. 40% wszystkich wielkopolskich firm i liczy ponad milion mieszkańców. To, co ją wyróżnia, to rekordowo niska stopa bezrobocia. Rynek pracy w Wielkopolsce odnotowuje najniższe wskaźniki bezrobocia rejestrowanego spośród wszystkich województw. Na koniec stycznia 2021 r. wskaźnik dla Polski wynosił 6,5%, dla woj. wielkopolskiego – 3,9%, a dla Poznania i powiatu poznańskiego – 2,1% (źródło: GUS). 

Zarówno mieszkańców Poznania, jak i gmin w powiecie poznańskim obsługuje Powiatowy Urząd Pracy zlokalizowany przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu. W styczniu 2021 r. było w nim zarejestrowanych łącznie 11 557 osób, w tym 7355 mieszkańców Poznania i 4202 mieszkańców powiatu poznańskiego.

Liczba osób bezrobotnych z gminy Kórnik wynosiła 305 osób, z czego w większości były kobiety (186).

Przedsiębiorczość w Kórniku: firmy wg REGON

Zgodnie z REGON (stan na styczeń 2021 r.) w Kórniku działa 1320 podmiotów gospodarki narodowej, w innych miejscowościach gminy jest ich 3844, co łącznie daje liczbę 5164 jednostek.

W mieście ulokowane są firmy z sektora MŚP, duże zakłady pracy działają na obszarze wiejskim. W całej gminie jest:

  • 5039 mikropodmiotów – samozatrudnieni i jednostki liczące do 9 pracowników,
  • 95 małych podmiotów, które generują od 10 do 49 miejsc pracy,
  • 26 średnich zakładów pracy – ze stanem kadry rzędu 50-249 osób,
  • 4 duże podmioty – 2 zatrudniające od 250 do 999 osób i 2 utrzymujące co najmniej 1000 miejsc pracy.

W jakich branżach można znaleźć pracę w Kórniku i okolicach? Najwięcej firm zajmuje się:

  • handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów – 1060 podmiotów,
  • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 782 podmioty,
  • budownictwem – 763 podmioty,
  • przetwórstwem przemysłowym – 304 podmioty.

W mieście działają m.in. producenci mebli, osprzętu elektronicznego, huta szkła gospodarczego, liczne zakłady stolarskie.

Kórnik – co warto zobaczyć

To nieduże miasto ma wiele atrakcji. Jest popularnym w regionie kierunkiem na weekendowy odpoczynek czy dłuższy urlop. Bogactwem Kórnika są tutejsze zabytki. Jak zostało wspomniane na wstępie, dzieje miejscowości są bardzo długie. Do najważniejszych zabytkowych obiektów gminy zaliczają się ratusz oraz okazały zamek w Kórniku, podzamcze z trzema oficynami, kościół pw. Wszystkich Świętych. Wrażenie robi także arboretum w Kórniku – kolekcja roślin, którą podziwiać można w przyzamkowym parku, Półwysep Szyja, Ucho Igielne, Prowent.

Na tym nie kończy się jednak lista popularnych w Kurniku atrakcji. Do wyboru są m.in. rejs statkiem po Jeziorze Kórnickim, kąpielisko i plaża, ścieżki rowerowe, spacery np. promenadą im. W. Szymborskiej. Kórnik i okolice to tereny zielone, pełne jezior, dające szansę na odpoczynek.