Praca Pobiedziska Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 74

Praca w Pobiedziskach

Podstawowe fakty o Pobiedziskach:

  • liczba mieszkańców

W mieście mieszka 9,3 tys. mieszkańców.

  • powierzchnia

Pobiedziska zajmują obszar 9 kilometrów kwadratowych w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. 

  • gmina Pobiedziska

Miejsko-wiejska gmina Pobiedziska zajmuje 190 kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy 19,4 tys. mieszkańców. Jest największą z 17 gmin w powiecie poznańskim. 

  • dostępność komunikacyjna miasta

Pobiedziska leżą w niedalekiej odległości od stolic powiatowych – 21 km od Gniezna, 30 km od Wrześni i 51 km od Obornik. Z Poznaniem Pobiedziska dzieli dystans 29 kilometrów. Układ komunikacyjny w mieście tworzą trasy lokalne – powiatowe i gminne, a także jedna droga wojewódzka – nr 194. Niedaleko przebiega trasa o znaczeniu krajowym – S5 (część trasy europejskiej E261), krzyżująca się w Kostrzynie z drogą krajową nr 92.

Widoki na pracę: Pobiedziska

Pobiedziska stanowią siedzibę 1351 podmiotów gospodarki narodowej, obszar wiejski należący do gminy – dla 1497 podmiotów (źródło: GUS, stan REGON na koniec lutego 2021 r.). W zdecydowanej przewadze są najmniejsze jednostki – oparte na samozatrudnieniu i liczące do 9 pracowników – łącznie w całej gminie 2784. Nie ma natomiast dużych zakładów pracy. Lokalny rynek zatrudnienia w gminie tworzy również 56 małych zakładów, liczących od 10 do 49 pracujących i 8 średnich, generujących między 50 a 249 miejsc zatrudnienia. 97,7% ogółu podmiotów reprezentuje sektor prywatny. W sektorze publicznym działa jedynie 27 podmiotów (4 średniej wielkości, 10 małych i 13 mikrojednostek).

Jeśli chodzi o branże, to najwięcej przedsiębiorców zajmuje się handlem, usługami naprawy pojazdów – ta sekcja PKD skupia 19,2% zarejestrowanych w gminie podmiotów. Poza nią licznie reprezentowane są następujące sekcje:

  • budownictwo – 16,7%,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11,7%,
  • przetwórstwo przemysłowe – 8,9%,
  • transport i gospodarka magazynowa – 7,6%.

Mówiąc o szansach na rozwój kariery, jakie mają przed sobą mieszkańcy Pobiedzisk, należy rozpatrywać je w kontekście bliskiego sąsiedztwa z Poznaniem. W wielkopolskiej stolicy działa ponad 119 tys. podmiotów, w tym 120 zatrudniających od 250 do 999 pracowników i 29 z kadrą liczącą co najmniej 1000 osób. Są to firmy z wielu różnorodnych branż, także innowacyjne, z polskim oraz zagranicznym kapitałem. Zatem dla osób rozważających emigrację zarobkową i przeglądających wielkopolskie oferty pracy Pobiedziska i okolice mogą być bardzo atrakcyjnym kierunkiem. 

Niskie bezrobocie

Wiele o kondycji rynku pracy w Wielkopolsce i jej poszczególnych powiatach mówi stopa bezrobocia. Wg danych GUS na koniec lutego 2021 r. wskaźnik ten wynosił 4,0% dla województwa wielkopolskiego, a krajowa średnia to 6,5%. Stopa bezrobocia w Poznaniu i w powiecie poznańskim – na poziomie 2,2% były najniższe w całym województwie. 

Bezrobocie w aglomeracji poznańskiej nie stanowi palącego problemu gospodarczego i społecznego. Bez pracy pozostaje nieduża grupa mieszkańców. Zgodnie ze statystykami Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w końcówce lutego 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła w stolicy woj. 7647 osób, w powiecie poznańskim natomiast – 4358 osób, wśród których znalazło się 216 mieszkańców gminy Pobiedziska.