Praca Mosina Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 111

Praca w Mosinie

Mosina (woj. wielkopolskie) – najważniejsze fakty o mieście

Miasto leży na południe od Poznania i jest świetnie skomunikowane ze stolicą województwa. Przez Mosinę biegnie linia kolejowa nr 271 (relacji Poznań – Wrocław) – budowa infrastruktury kolejowej miała niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy okolicy. Połączenia komunikacji publicznej zapewniają dogodny i szybki dojazd do Poznania i innych sąsiednich miejscowości. Układ drogowy w mieście tworzą drogi lokalne oraz dwie trasy wojewódzkie: DW nr 430 oraz DW nr 431.

Mosina stanowi ośrodek administracyjny gminy, którą tworzy wraz z  21 sołectwami. Gmina zajmuje powierzchnię 171 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców wynosi 32,7 tys., z czego w Mosinie mieszka 13,9 tys. osób. Obszar miasta to 13,8 kilometra kwadratowego.

Praca w Mosinie i okolicach

Miasto leży w obszarze metropolitalnym Poznania, dlatego trudno rozpatrywać lokalny rynek pracy, zawężając go jedynie do granic administracyjnych Mosiny. Miasteczko stanowi zaplecze mieszkaniowe dla osób związanych zawodowo ze stolicą Wielkopolski, centrum administracyjne oraz handlowo-usługowe, z którego korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy. Na terenach wiejskich gminy rozwija się rolnictwo i drobna działalność produkcyjna.

Warto też dodać, że Mosina i okolice są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym i krajobrazowym. Jak wspomniano na wstępie, to obszar silnie zalesiony, znajdują się tu Wielkopolski Park Narodowy oraz Rogaliński Park Krajobrazowy. 
 
Firmy w Mosinie reprezentują przede wszystkim handel i usługi. Zgodnie z REGON (dane GUS, stan na koniec lutego 2021 r.) w mieście siedzibę ma 2405 podmiotów gospodarki narodowej, w miejscowościach wiejskich w gminie – 2668, co daje łącznie 5073 podmioty.

W całej gminie najwięcej jest mikrojednostek. Liczba samozatrudnionych i podmiotów generujących do 9 miejsc pracy wynosi 4947. Małych zakładów pracy, deklarujących stan zatrudnienia w przedziale 10-49 pracowników, jest 1066, a 20 podmiotów liczy od 50 do 249 pracujących.

Do sektora publicznego należy 50 podmiotów, w sektorze prywatnym na 4960 jednostek 4178 to działalności osób fizycznych.

W jakich branżach szukać ofert pracy w Mosinie? Na terenie całej gminy najwięcej firm działa w następujących sekcjach PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 1142 podmioty,
  • budownictwo – 826 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 558 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 536 podmiotów.

Największe zakłady pracy w Mosinie i innych miejscowościach gminy to średniej wielkości przedsiębiorstwa. Wśród nich należy wymienić firmy usługowo-produkcyjne, producenta systemów grzewczych i kominowych, zakłady przetwórstwa spożywczego, piekarnie, sieci dyskontowe, bank czy gminną spółdzielnię.

Statystyki bezrobocia: gmina i powiat

Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim, a także Poznaniu przyjmuje rekordowo niski poziom. Na koniec lutego 2021 r. (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) wynosiła ona 2,2%. Dla porównania poziom dla województwa wielkopolskiego to 4%, a dla Polski – 6,5%.

Wg informacji PUP w Poznaniu w omawianym okresie liczba bezrobotnych w rejestrze urzędu wynosiła 12 005 osób, wśród których było 417 mieszkańców gminy Mosina.