Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor w Dziale Inwestycji
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
Szczecin
specjalista mid / senior
pełny etat
65 dni temu

Ogłoszenie numer: 5036337, z dnia 2021-07-13

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(44) Inspektor 1 etat

w Dziale Inwestycji

Inspektor w Dziale Inwestycji

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na ww stanowisku:
 1. Uzgadnianie projektów modernizacji i przebudowy lokali mieszkalnych, adaptacji strychów, lokali użytkowych w ścisłej współpracy z inspektorami branżowymi.

 2. Weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontów lokali oraz legalizacji prowadzonych przez najemców.

 3. Sporządzanie wniosków remontowych do działu Zamówień Publicznych.

 4. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej zgodnie z planem remontów.

 5. Udział w pracach Komisji przetargowej.

 6. Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie remontów i modernizacji budynków.

 7. Sporządzanie szkicowej dokumentacji projektowej oraz obliczeń dla potrzeb wykonywania robót.

 8. Sporządzanie dokumentacji kosztorysowej wg potrzeb.

 9. Prowadzenie ścisłej współpracy z innymi działami ZBILK. 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie średnie i co najmniej 5 lat ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 4 lata ogólnego stażu pracy

6. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- dobra obsługa komputera: (pakietu MS Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe

1. Uprawnienia budowlane w jakiejkolwiek specjalności i zakresie będą dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

8.Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK(poświadczone własnoręcznym podpisem).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.