Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu

Rawicz

99 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rawicz
Ogłoszenie o naborze Nr 20049

Warunki pracy

Praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie

Zakres zadań

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi pozyskiwania, przetwarzania i wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badania jakości zdrowotnej tej żywności,
 • nadzór nad pozyskiwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzecego,
 • prowadzenei badań monitoringowych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • obsługa programów komputerowych: SPIWet, e-klient, rejestr podmiotów paszowych, utylizacyjnych i żywieniowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu kontroli nad pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem żywności pochodzenia zwierzęcego i jakości zdrowotnej tej zywności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomości aktualnie obowiązującyh przepisów weterynaryjncyh,
 • umiejetność obsługi komputera,
 • zdolność analitycznego myslenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.
 • -znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu średnim

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl