Praca Rawicz

Praca w Rawiczu

Rawicza na mapie Polski należy szukać w jej południowo-zachodniej części, w województwie wielkopolskim. Miasto jest siedzibą administracji powiatu rawickiego oraz miejsko-wiejskiej gminy Rawicz. Jako ośrodek administracyjny gminy i powiatu pełni szereg funkcji związanych z obsługą lokalnej społeczności.

Ziemia rawicka to obszar ciekawy turystycznie, z mającymi średniowieczny rodowód miejscowościami, zabytkami, gdzie można zobaczyć choćby stare wiatraki-koźlaki. Rawicz jest najmłodszym z miast w okolicy. Prawa miejskie uzyskał w 1638 r. Miejscowość jest pełna zieleni. W gminie znajdziemy liczne pomniki przyrody i kompleksy chronionego krajobrazu, w tym Rezerwat Florystyczny Dębno obok Rawicza.

Rawicz, woj. wielkopolskie

Miasto jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a ze względu na dostępność terenów inwestycyjnych, położenie przy trasie S5 i niedaleko dużych ośrodków miejskich – atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu. Jakie branże są kluczowe w lokalnej gospodarce? Jak wyglądają statystyki bezrobocia i czym rawicki rynek zatrudnienia odznacza się na tle rynku pracy w Wielkopolsce?

Rawicz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Rawicz leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, przy jego granicy z Dolnośląskiem. Geograficznie – na granicy Wysoczyzny Leszczyńskiej i Kotliny Żmigrodzkiej, nad dopływającą do Orlej Masłówką.

Co warto zobaczyć, będąc w mieście? Obowiązkowym punktem są planty Jana Pawła II, z rynkiem w centrum i krzyżującymi się pod kątem prostym uliczkami. W Polsce to drugie pod względem wielkości planty – po krakowskich. Rynek jest najstarszą częścią miasta, znajdują się przy nim zabytkowe kamienice. Warto zobaczyć także ratusz, Muzeum Ziemi Rawickiej, kościół św. Andrzeja Boboli oraz kościół Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rawiczu.

Powierzchnia miasta wynosi 8 kilometrów kwadratowych, powierzchnia gminy Rawicz  zajmuje 134 kilometry kwadratowe. Miejscowość ma korzystne położenie względem dużych polskich ośrodków gospodarczych oraz trzech europejskich stolic. Z Pragą, Berlinem i Warszawą Rawicz dzieli ok. 300 km. Odległość od najbliższych stolic wojewódzkich wynosi:

  • 64 km od Wrocławia,
  • 122 km od Poznania,
  • 125 km od Zielonej Góry.

Rawicz jest dobrze skomunikowany zarówno z sąsiednimi małymi miejscowościami, jak i międzyregionalnie. Tuż za miastem, na terenie gminy, krzyżują się trasa S5 z DK nr 36. Miasto przecina DW nr 309. 

W gminie Rawicz mieszka ok. 29,5 tys. osób, z czego w samym Rawiczu liczba mieszkańców wynosi 19,6 tys. (dane GUS na marzec 2019 r.). 

Rynek pracy, oferty pracy  – Rawicz

Jak wspomniano na wstępie, miasto pełni funkcję centrum usługowo-przemysłowego. Rawicki przemysł ma długie tradycje. W XVIII i XIX w. był ważnym w Wielkopolskie ośrodkiem tkactwa – eksportującym sukna do Chin i Rosji – rozwijało się tu także wędliniarstwo. W XIX w. w Rawiczu otwarto fabrykę cygar i tytoniu. Współcześnie wiodącymi branżami są przemysł metalowy, drzewny, paliwowy i przetwórstwo spożywcze. Firmy w Rawiczu tworzą rynek pracy dla mieszkańców całego regionu. Pozostałe miejscowości w powiecie to obszary z przeważającą funkcją rolnictwa, w których działają głównie mikro i małe przedsiębiorstwa.

Praca w Rawiczu i okolicach możliwa jest zarówno w małych firmach, jak i kilku większych przedsiębiorstwach, o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. Liczba zarejestrowanych tu podmiotów gospodarki narodowej wynosi 2203 (stan REGON na styczeń 2021 r.). Wśród nich są 4 duże zakłady pracy, generujące między 250 a 999 miejsc zatrudnienia (kolejny tej wielkości znajduje się na terenach wiejskich gminy) i 23 średnie – utrzymujące od 50 do 249 miejsc (w obszarze wiejskim jest 10 jednostek tej wielkości). Liczba małych jednostek, liczących 10-49 pracowników, wynosi w mieście 92 i na obszarze wiejskim – 41. Najwięcej jest mikropodmiotów (samozatrudnionych i zatrudniających do 9 osób) – w całej gminie 3121, z czego w Rawiczu – 2084.

95,1% rawickich podmiotów to firmy prywatne, 69,7% – działalności osób fizycznych. W sektorze publicznym w mieście zarejestrowane są 102 podmioty (65 mikro, 24 małe, 12 średnich i 1 duży).

A w jakich branżach działa najwięcej firm? Gdzie najłatwiej o pracę w Rawiczu? Wg REGON najliczniej reprezentowane w mieście są następujące sekcje PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 23% ogółu podmiotów,
  • budownictwo – 13,8%,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,9%,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 7,8%,
  • przetwórstwo przemysłowe – 7,6%,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7%.

Działające w Rawiczu i okolicach firmy stwarzają możliwości rozwoju zawodowego w wielu branżach. Szanse na pracę są tu spore, co potwierdza niska stopa bezrobocia. Wg danych GUS w styczniu 2021 r. wynosiła ona w powiecie rawickim 4,6%. Dla porównania – średnia dla woj. wielkopolskiego to 3,9%, a dla Polski 6,5%.

PUP Rawicz:

Adres: ul. Stanisława Kamińskiego 19a, 63-900 Rawicz
E-mail: pup@powiatrawicki.pl
Telefon: (65) 546 26 13, tel. (65) 546 26 14, (65) 545 21 17.