Praca Krobia Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 23

Praca w Krobi

Krobia (wielkopolskie) – ludność, powierzchnia i położenie

W Krobi mieszka 4,2 tys. osób, a powierzchnia miejscowości wynosi 7 kilometrów kwadratowych.

Miejsko-wiejska gmina Krobia rozciąga się natomiast na obszarze 129,6 kilometra kwadratowego i obejmuje łącznie z miastem 24 miejscowości. Zamieszkiwana jest przez 13,1 tys. osób. Po Krobi najbardziej zaludnione są wsie: Pudliszki (2,4 tys. mieszkańców) oraz Chwałkowo (650 mieszkańców).

Krobi na mapie Polski należy szukać między czterema stolicami wojewódzkimi. Są to:

 • oddalony o 84 km Poznań,
 • leżący 86 km od Krobi Wrocław,
 • Zielona Góra w odległości 136 km,
 • Łódź znajdująca się 207 km od Krobi. 

Krobia leży niedaleko Gostynia, Ponieca, Miejskiej Górki, Pogorzeli czy Bojanowa.

Oferty pracy: Krobia – w jakich branżach ich szukać? 

To niewielkie miasto, z ograniczonym rynkiem pracy. Pełni funkcję ośrodka usługowego dla regionu rolniczego. Działają tu drobne zakłady przemysłowe, m.in. producenci urządzeń kotłowych, elektronicznych regulatorów temperatury, tartak, zakłady przetwórstwa warzyw i owoców, mleka oraz zboża. Warto zaznaczyć, że zarówno gmina, jak i cały powiat gostyński mają długie tradycje rolnicze i ten sektor odgrywa dominującą rolę w lokalnej gospodarce, co daje dobry grunt do rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.

W obrębie powiatu głównymi branżami są handel i naprawy, budownictwo i przemysł. W samej Krobi sytuacja wygląda podobnie.

W mieście działa (wg danych GUS, stan REGON na koniec grudnia 2020 r.) 736 podmiotów gospodarki narodowej, a w obrębie całej gminy – 1522, z czego:

 • budownictwem zajmuje się 536 przedsiębiorstw,
 • handlem, naprawą pojazdów – 307 podmiotów,
 • przetwórstwem przemysłowym – 147 zakładów,
 • 105 podmiotów oferuje różnorodne usługi (zebrane w sekcji S PKD: pozostała działalność usługowa),
 • 81 podmiotów w sekcji: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Możliwości pracy: Krobia i okolice 

Badanie Barometr zawodów pokazuje, jak wygląda stosunek popytu do podaży pracy w poszczególnych województwach i powiatach w Polsce. To ważna informacja dla osób poszukujących zatrudnienia. Mówi bowiem o tym, jakie zawody są szczególnie pożądane przez pracodawców, a kto powinien liczyć się z mniejszą liczbą ofert i trudnościami w rekrutacji.

Do kogo zatem przede wszystkim kierowane są w powiecie gostyńskim oferty pracy? Krobia i okolice to dobre rejony na poszukiwanie zatrudnienia przez pracowników z wykształceniem zawodowym, technicznym, rzemieślników. Zgodnie z Barometrem zawodów 2021 w dużym deficycie w powiecie gostyńskim są osoby poszukujące pracy jako:

 • cieśle i stolarze budowlani,
 • monterzy instalacji budowlanych,
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • murarze i tynkarze,
 • robotnicy budowlani,
 • masarze i przetwórcy ryb,
 • spawacze,
 • cukiernicy,
 • piekarze,
 • kierowcy autobusów,
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Lista zawodów deficytowych jest jednak dłuższa. Znaleźli się na niej także pracownicy z wyższym wykształceniem (np. psycholodzy i psychoterapeuci, pielęgniarki i położne, lekarze oraz nauczyciele), specjaliści w branży IT, finansach, spedycji i innych obszarach.

Jednocześnie w powiecie gostyńskim nie wskazano żadnych zawodów nadwyżkowych, a więc takich, w których zarejestrowana w PUP liczba bezrobotnych przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy.

Informacje o stopie bezrobocia w powiecie

Gmina Krobia podlega pod Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Na koniec 2020 r. w PUP było zarejestrowanych 1901 mieszkańców powiatu. Jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy, najwięcej było osób zarejestrowanych powyżej 2 lat – 416. Szczególna sytuacja na rynku pracy dotyczyła ogólnie 1575 bezrobotnych, a długotrwałe bezrobocie stanowiło wśród tej grupy najczęstszy problem. Stopa bezrobocia, wg danych GUS, na koniec 2020 r. w powiecie wyniosła 5,6%. Dla porównania – średnia dla województwa to 3,7%, a dla Polski – 6,2%.