Praca Miejska Górka Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 8

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Miejskiej Górce

Miejska Górka (wielkopolskie) – populacja, powierzchnia, położenie

W Miejskiej Górce mieszka 3,2 tys. osób. Powierzchnia miasta zajmuje 3,14 kilometra kwadratowego. 

Liczba mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Miejska Górka to 9,2 tys. osób, obszar – 103,5 kilometra kwadratowego. Do gminy należy miasto i 17 wsi sołeckich. 

Miejska Górka leży blisko stolicy powiatu Rawicza – centra miast dzieli 10 km. Niedaleko znajdują się także Krobia, Jutrosin, Bojanowo, Poniec, Kobylin, Wąsosz i Żmigród. Odległość między Miejską Górką a Poznaniem wynosi 100 km.

Teren miejscowości przecina droga krajowa nr 36, łącząca Lubicz i Ostrów Wielkopolski. Tuż za Miejską Górką krzyżuje się ona z drogą wojewódzką nr 434 relacji Kórnik – Krobia.

Szanse na pracę: Miejska Górka i okolice

Małe miasta zazwyczaj stwarzają bardzo ograniczone możliwości rozwoju kariery na lokalnych rynkach pracy. Miejska Górka jest siedzibą 244 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.01.2021 r.). W miejscowościach wiejskich na terenie gminy działają natomiast 344 podmioty, co łącznie daje 758 podmiotów gospodarki narodowej. W ich strukturze wielkości dominują mikrodziałalności. Bez pracowników bądź zatrudniając do 9 osób, działa tu 716 podmiotów. Stan zatrudnienia między 10 a 49 pracowników deklaruje 36 podmiotów. 5 największych w mieście i gminie zakładów pracy generuje od 50 do 249 miejsc zatrudnienia.

Rynek pracy tworzą przedsiębiorstwa prywatne stanowiące 97,2% ogółu podmiotów w gminie. Do sektora publicznego należy 20 jednostek budżetowych – 13 mikro i 7 małych.

W jakich branżach znaleźć można w gminie Miejska Górka oferty pracy? Najwięcej firm zajmuje się handlem i usługami naprawy pojazdów oraz budownictwem. Rozwinięte są też inne usługi – m.in. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, transport i gospodarka magazynowa – a także przetwórstwo przemysłowe. 

W gospodarce gminy dużą rolę – jak wspomniano na wstępie – odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują niemal 90% terenu gminy. Prowadzi się tu zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą, głównie hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. W Miejskiej Górce działają takie przedsiębiorstwa jak cukrownia, zakład mięsny, producent artykułów pościelowych, a także huta szkła czy producent betonu.

Kondycja lokalnego rynku pracy – wskaźnik bezrobocia

Statystyki bezrobocia w powiecie rawickim pokazują, że lokalny rynek, podobnie jak cały rynek pracy w Wielkopolsce, jest w dobrej kondycji. Wg danych GUS na styczeń 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 6,5%, w województwie wielkopolskim natomiast – 3,9%. Wielkopolska na tle innych województw wypadła najlepiej. Wskaźnik jest najniższy, zapotrzebowanie na pracowników duże. W powiecie rawickim stopa bezrobocia utrzymuje się między średnią krajową a wojewódzką – na początku 2021 r. była równa 4,6%.

W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu (adres: ul. Stanisława Kamińskiego 19a,
63-900 Rawicz) w styczniu 2021 r. zarejestrowanych było 1198 bezrobotnych. Spośród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy najwięcej było długotrwale bezrobotnych – 523 osoby. 381 mieszkańców powiatu pozostających w rejestrze PUP nie ukończyło 30. roku życia.