Praca Poniec

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 353

Praca w Poniecu

Poniec leży w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. Miasto rozciąga się na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, w dolinie Rowu Polskiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, lokalnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym.

Poniec to małe, ale mające sporo do zaoferowania miasteczko. Na przedsiębiorców czekają ulgi i zwolnienia podatkowe, tereny inwestycyjne w ramach Ponieckiej Strefy Inwestycji – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę techniczno-produkcyjną, składy i magazyny oraz usługi. Turystyka nie jest kluczową gałęzią lokalnego rozwoju. Niemniej w mieście znaleźć można kilka trakcji.

Poniec, woj. wielkopolskie

A co ma do zaoferowania miasto osobom, które poszukują pracy w Wielkopolsce? Jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników i poziom bezrobocia w tej części województwa?

Poniec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Poniec leży w południowo-zachodniej części Polski i w południowej części województwa, między dwoma stolicami wojewódzkimi – Poznaniem i Wrocławiem. Przez miasto i gminę nie przebiegają trasy ponadlokalne – na układ komunikacyjny składają się drogi powiatowe i gminne, niemniej niedaleko od Ponieca wiedzie trasa S5, stanowiąca część międzynarodowego szlaku E261. Gmina ma natomiast dwie stacje kolejowe – w Poniecu i Dzięczynie.

Gmina Poniec, której władz miasto jest siedzibą, zajmuje obszar 132 kilometrów kwadratowych i liczy ok. 7 tys. mieszkańców. Poza Poniecem składa się z 19 wsi sołeckich. Teren miasta to 3,5 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców wynosi prawie 2,9 tys. osób.

Do atrakcji miasta należą zabytki – m.in. dawny kościół protestancki, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu, ratusz miejski czy Pałac w Rokosowie (w obrębie gminy). Dawny kształt zachował także układ architektoniczny miasta. Będąc w okolicy, warto przespacerować się rynkiem, przy którym stoją charakterystyczne szachulcowe domy. Lubianym przez ponieczan miejscem wypoczynku są też Stawy Dzięczyńskie, a miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą skorzystać z obiektów OSiR w Poniecu. W mieście działa hala sportowo-widowiskowa, kort do squasha, boisko do gry „Mini ball 2x2”, tory do gry w kręgle, sala bilardowa i inne.

Rynek pracy, oferty pracy – Poniec

Jednym z najważniejszych wskaźników kondycji rynku pracy – tak w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej – jest stopa bezrobocia. Co mówi o powiecie gostyńskim?

Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła (dane GUS):

  • dla Polski – 6,2%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
  • dla powiatu gostyńskiego – 5,6%.

Warto zauważyć, że województwo wielkopolskie rozwija się równomiernie, a różnice we wskaźniku między powiatami nie są tak duże, jak choćby w Mazowieckiem. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w województwie także sytuuje je wśród najbardziej atrakcyjnych obszarów w Polsce. Oferty pracy w Wielkopolsce, zwłaszcza w aglomeracji poznańskiej, przyciągają kandydatów z Polski i zagranicy. 

Stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim jest wyższa niż wojewódzka średnia, niemniej nie przekracza średniej krajowej. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 1,9 tys. osób bezrobotnych.

W Poniecu oferty pracy znaleźć można przede wszystkim w mikroprzedsiębiorstwach, które stanowią prawie 90% wszystkich działających tu podmiotów gospodarki. W mieście rozwija się drobny przemysł, m.in. drzewny, przetwórstwo spożywcze. Z dostępnych złóż piasku korzysta huta szkła. 

W jakich firmach czeka praca w Poniecu? W mieście działają łącznie 354 podmioty gospodarki narodowej (REGON, stan na koniec 2020 r.) – są to jednostki budżetowe do 249 pracowników oraz firmy z sektora MŚP, w większości mikroprzedsiębiorstwa. Najmniejszych podmiotów – niegenerujących miejsc pracy bądź zatrudniających maksymalnie 9 osób – jest w Poniecu 328, z czego 8 należy do sektora publicznego. Stan zatrudnienia w przedziale 10-49 osób deklaruje 21 podmiotów, w tym 3 jednostki budżetowe. 5 największych podmiotów w Poniecu (w tym jeden z sektora publicznego) generuje od 50 do 249 miejsc pracy.

Jak widać, ponieckie podmioty są w większości działalnościami prywatnymi. 279 na 340 jednostek w sektorze prywatnym to osoby fizyczne. 

W obrębie całej gminy siedzibę ma 756 podmiotów – także wśród nich nie znalazł się duży zakład pracy (714 podmiotów mikro, 37 małych i 5 średnich).

W gminie najwięcej jest podmiotów w branży budowlanej (187), wiele zajmuje się także handlem hurtowym i detalicznym, świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych (w sekcji G PKD zarejestrowanych jest 168 podmiotów). Te dwie sekcje zdecydowanie zdominowały przekrój branżowy lokalnych firm. Poza nimi rozbudowane są sekcje PKD:

  • C: przetwórstwo przemysłowe – 96 podmiotów,
  • A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 63 podmioty,
  • S: pozostała działalność usługowa – 47 podmiotów,
  • M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 37 podmiotów,
  • H: transport i gospodarka magazynowa – 29 podmiotów.

Szukaj pracy w mieście