Praca Jutrosin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 338

Praca w Jutrosinie

Jutrosin (wielkopolskie) leży w powiecie rawickim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Orlą i dopływającymi do niej Radęcą oraz Borownicą. To jedno z najmniejszych miast Wielkopolski. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Jutrosin, lokalnym ośrodkiem administracji, usług i handlu oraz drobnego przemysłu.

W mieście ani jego okolicy nie ma dużych zakładów przemysłu ciężkiego. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Rozwinięta jest produkcja roślinna i zwierzęca. Rozległe tereny zielone, czyste powietrze, bliskość natury, w połączeniu z zabytkami i ciekawą architekturą miasta składają się na jego potencjał turystyczny, wciąż nie w pełni wykorzystywany. A dla kogo miasteczko może być odpowiednim miejscem na poszukiwanie pracy?

Jutrosin oferuje dość ograniczony rynek zatrudnienia, ale bezrobocie w powiecie, podobnie jak w całym województwie, jest niskie. Warto zatem zapoznać się z sytuacją społeczno-gospodarczą Jutrosina i okolicy.

Jutrosin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Jutrosin to niewielkie miasto leżące na południu województwa wielkopolskiego, niedaleko jego granicy z Dolnośląskiem. Powierzchnia Jutrosina wynosi 1,62 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców w 2020 r. (dane GUS, stan na grudzień) to 2004 osoby.

Gmina Jutrosin zajmuje 115 kilometrów kwadratowych, liczy 7183 mieszkańców. Składa się z miasta oraz 19 wsi sołeckich.

Będąc w okolicy, warto zobaczyć jutrosiński ratusz i rynek, kościoły (św. Krzyża oraz siedzibę parafii św. Elżbiety w Jutrosinie), niedokończony pałac książąt Czartoryskich w Starym Sielcu. Na spragnionych aktywnego odpoczynku czekają szlaki rowerowe, zbiornik wodny, obiekty sportowe, na miłośników historii – m.in. Muzeum Ziemi Jutrosin.

Niedaleko Jutrosina leżą m.in. Kobylin, Zduny, Miejska Górka, Milicz, Krobia, Krotoszyn, Pogorzela i siedziba władz powiatu rawickiego – Rawicz. W większości to małe ośrodki miejskie, z dość ograniczonym rynkiem pracy i gospodarką, w której dominuje rolnictwo. Niemniej cały powiat odznacza się stopą bezrobocia zbliżoną do tej wyliczonej dla Wielkopolski, a należy podkreślić, że województwo wyróżnia najniższa stopa bezrobocia spośród wszystkich polskich województw.

Rynek pracy, oferty pracy – Jutrosin

 • Polska – 6,5%,
 • województwo wielkopolskie – 3,9%,
 • powiat rawicki – 4,6%.

Jutrosin (gmina i miasto) oraz inne miejscowości w powiecie obsługiwane są przez:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
  ul. Stanisława Kamińskiego 19a,
  63-900 Rawicz

Wg danych urzędu w styczniu 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1198 osób. Największą grupę stanowili mieszkańcy powiatu bezrobotni długotrwale (powyżej 12 miesięcy) – w takiej sytuacji znalazły się 523 osoby. 381 bezrobotnych nie ukończyło 30. roku życia, 282 posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 249 – to osoby, które ukończyły 50 lat. Ponadto w rejestrze znalazły się 92 osoby niepełnosprawne oraz 5 osób wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. 

Ok. 80% powierzchni gminy zajmują grunty rolne. To teren o dominującej funkcji rolniczej. Otoczony miejscowościami wiejskimi Jutrosin jest ośrodkiem usługowo-handlowym, z którego korzystają mieszkańcy gminy. W mieście rozwija się także drobny przemysł. Ważne miejsce w profilu lokalnej gospodarki ma przetwórstwo spożywcze. Działają tu browar rzemieślniczy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, firma zajmująca się produkcją pomidorów, ogrodnictwem, piekarnio-cukiernia, gospodarstwo produkujące azjatyckie grzyby oraz zakłady przetwórstwa rybnego, wylęgu drobiu, uboju i rozbioru mięsa czerwonego.

Do największych przedsiębiorstw zaliczają się także producenci: nasion roślin ozdobnych, warzyw i ziół; systemów do mieszania, transportu i magazynowania pasz; oraz producent wyrobów betonowych i żelbetowych. 

Wg REGON w Jutrosinie działa 250 podmiotów gospodarki narodowej, a na należących do gminy terenach wiejskich – 413 (stan na koniec stycznia 2021 r.). W obrębie gminy najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się:

 • budownictwem (171 podmiotów),
 • handlem i naprawą pojazdów (111 podmiotów),
 • przetwórstwem przemysłowym (73 podmioty).

Ze względu na przewidywaną liczbę pracujących i sektor własności podmioty w gminie dzielą się następująco:

 • 0-9 pracujących – 628 jednostek, w tym 6 z sektora publicznego,
 • 10-49 pracujących – 31 jednostek, z czego 8 budżetowych,
 • 50-249 pracujących – 3 jednostki z sektora prywatnego,
 • 250-999 pracujących – 1 prywatne przedsiębiorstwo.

Szukaj pracy w mieście