Praca Jutrosin Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 40

Praca w Jutrosinie

Jutrosin (woj. wielkopolskie) – podstawowe wiadomości

Jutrosin to niewielkie miasto leżące na południu województwa wielkopolskiego, niedaleko jego granicy z Dolnośląskiem. Powierzchnia Jutrosina wynosi 1,62 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców w 2020 r. (dane GUS, stan na grudzień) to 2004 osoby.

Gmina Jutrosin zajmuje 115 kilometrów kwadratowych, liczy 7183 mieszkańców. Składa się z miasta oraz 19 wsi sołeckich 

Niedaleko Jutrosina leżą m.in. Kobylin, Zduny, Miejska Górka, Milicz, Krobia, Krotoszyn, Pogorzela i siedziba władz powiatu rawickiego – Rawicz. W większości to małe ośrodki miejskie, z dość ograniczonym rynkiem pracy i gospodarką, w której dominuje rolnictwo. Niemniej cały powiat odznacza się stopą bezrobocia zbliżoną do tej wyliczonej dla Wielkopolski, a należy podkreślić, że województwo wyróżnia najniższa stopa bezrobocia spośród wszystkich polskich województw.

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na styczeń 2021 r.)

 • Polska – 6,5%,
 • województwo wielkopolskie – 3,9%,
 • powiat rawicki – 4,6%.

Struktura i bilans bezrobotnych – powiat rawicki

Jutrosin (gmina i miasto) oraz inne miejscowości w powiecie obsługiwane są przez:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
  ul. Stanisława Kamińskiego 19a,
  63-900 Rawicz

Wg danych urzędu w styczniu 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1198 osób. Największą grupę stanowili mieszkańcy powiatu bezrobotni długotrwale (powyżej 12 miesięcy) – w takiej sytuacji znalazły się 523 osoby. 381 bezrobotnych nie ukończyło 30. roku życia, 282 posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 249 – to osoby, które ukończyły 50 lat. Ponadto w rejestrze znalazły się 92 osoby niepełnosprawne oraz 5 osób wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. 

Filary lokalnej gospodarki, praca: Jutrosin i okolice

Ok. 80% powierzchni gminy zajmują grunty rolne. To teren o dominującej funkcji rolniczej. Otoczony miejscowościami wiejskimi Jutrosin jest ośrodkiem usługowo-handlowym, z którego korzystają mieszkańcy gminy. W mieście rozwija się także drobny przemysł. Ważne miejsce w profilu lokalnej gospodarki ma przetwórstwo spożywcze. Działają tu browar rzemieślniczy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, firma zajmująca się produkcją pomidorów, ogrodnictwem, piekarnio-cukiernia, gospodarstwo produkujące azjatyckie grzyby oraz zakłady przetwórstwa rybnego, wylęgu drobiu, uboju i rozbioru mięsa czerwonego.

Do największych przedsiębiorstw zaliczają się także producenci: nasion roślin ozdobnych, warzyw i ziół; systemów do mieszania, transportu i magazynowania pasz; oraz producent wyrobów betonowych i żelbetowych. 

Wg REGON w Jutrosinie działa 250 podmiotów gospodarki narodowej, a na należących do gminy terenach wiejskich – 413 (stan na koniec stycznia 2021 r.). W obrębie gminy najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się:

 • budownictwem (171 podmiotów),
 • handlem i naprawą pojazdów (111 podmiotów),
 • przetwórstwem przemysłowym (73 podmioty).

Ze względu na przewidywaną liczbę pracujących i sektor własności podmioty w gminie dzielą się następująco:

 • 0-9 pracujących – 628 jednostek, w tym 6 z sektora publicznego,
 • 10-49 pracujących – 31 jednostek, z czego 8 budżetowych,
 • 50-249 pracujących – 3 jednostki z sektora prywatnego,
 • 250-999 pracujących – 1 prywatne przedsiębiorstwo.