Praca Bojanowo Najnowsze oferty pracy: 3

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Bojanowie

Bojanowo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Bojanowo (woj. wielkopolskie) to niewielkie, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i liczbę mieszkańców miasteczko. Obszar 2,34 kilometra kwadratowego zamieszkuje 2,9 tys. osób.

Gmina Bojanowo zajmuje 123,5 kilometra kwadratowego terenu. Poza miastem należy do niej 17 wsi sołeckich, 1 osiedle i 3 przysiółki. W gminie zameldowanych jest niemal 8,7 tys. osób.

Gmina stanowi jedną z czterech miejsko-wiejskich gmin w powiecie rawickim. Pozostałe to: Rawicz, Jutrosin i Miejska Górka. Do powiatu należy także gmina wiejska Pakosław. Powiat rawicki pod względem powierzchni jest najmniejszy w całym województwie spośród powiatów ziemskich (bez miast na prawach powiatu).

Przez Bojanowo przebiegają drogi lokalne – gminne i powiatowe oraz droga wojewódzka nr 309. Wzdłuż zachodniej granicy Bojanowa wiedzie trasa S5, łącząca Poznań z Wrocławiem. Miasteczko leży ok. 90 km od stolicy Wielkopolski i ok. 80 km od stolicy Dolnego Śląska. Bojanów i siedzibę administracji powiatu rawickiego – Rawę – dzieli 15 km, a od centralnego ośrodka powiatu leszczyńskiego – Leszna – 20 km.

Przez Bojanowo prowadzi linia kolejowa E59, łącząca podobnie jak S5 Wrocław z Poznaniem. Miasto od 2014 r. ma swoją obwodnicę, dzięki której udało się rozładować ruch tranzytowy, co usprawniło komunikację w centrum. 

Takie położenie można uznać za korzystne i mające pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Bojanowo stanowi niewielki rynek pracy, ale część mieszkańców gminy zatrudnia się w okolicy – praca z dojazdem nie jest bowiem szczególnie uciążliwa ze względu na małe odległości i dobre połączenia. Jeśli chodzi o turystykę, to nie jest ona domeną tego miasta. Warto jednak zobaczyć zabyytki w Bojanowie i okolicy, liczne kościoły, miejski rynek.

Rynek pracy, oferty pracy – Bojanowo

Bojanowo to mały ośrodek gospodarczy. W REGON zarejestrowane są 293 podmioty gospodarki narodowej mające siedzibę w tym mieście (źródło: GUS, stan na 31.01.2021 r.). Jedynie 11 z nich nie należy do mikropodmiotów (0-9 pracujących). 9 jednostek zatrudnia od 10 do 49 pracowników, 2 między 50 a 249 osób.

W mieście przeważają przedsiębiorstwa prywatne, działalności osób fizycznych. Jednostek budżetowych jest 30: 24 mikro, 4 małe i 2 średnie.

W obrębie całej gminy Bojanowo podmiotów jest 715, ale także na terenach wiejskich nie funkcjonują duże zakłady pracy.

Jeśli chodzi o branże, najliczniej w Bojanowie (gminie i mieście) reprezentowane są:

  • budownictwo (188 podmiotów),
  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (133 podmioty),
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (70 podmiotów),
  • przetwórstwo przemysłowe (57 podmiotów).

Do największych bojanowskich zakładów produkcyjnych zaliczają się browar, zakład produkcyjny z branży drzewno-meblarskiej, zakład betoniarsko-stolarski, a także spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", producent wędlin i producent dodatków paszowych.

Rynek pracy w Wielkopolsce jest oceniany jako dobrze rozwinięty i stwarzający szerokie możliwości rozwoju zawodowego w wielu branżach. Cechuje się on także małym zróżnicowaniem terytorialnym jeśli chodzi o stopę bezrobocia, poziom urbanizacji. Nie tylko obszar aglomeracji poznańskiej dobrze się rozwija.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na styczeń 2021 r. w powiecie rawickim stopa bezrobocia wyniosła 4,6%. To więcej niż poziom wojewódzki – 3,9%, ale mniej niż średnia dla kraju – 6,5%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu w pierwszym miesiącu 2021 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła prawie 1,2 tys.