Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

Garwolin

10 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Garwolin
Ogłoszenie o naborze Nr 21549

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu fax, niszczarka do papieru, kserokopiarka. Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza jego siedziba (wyjazdy służbowe), kontakt z klientem zewnętrznym, kontakt z czynnikami stanowiącymi zagrożenie biologiczne. Praca wymagająca dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakażnych zwierząt
 • kontrolowanie nadzorowanych obiektów
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w stosunku do nadzorowanych podmiotów
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • nadzór nad wykonywaniem czynności z wyznaczeniem przez urzędowych lekarzy weterynarzy
 • przygotowanie decyzji dla Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość aktualnych aktów normatywnych stanowiących podstawę funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • biegła umiejętnośc pracy z komputerem
 • zdolność analitycznego myślenia
 • predyspozycje do pracy w administracji
 • posiadanie prawa jazdy i możliwość korzystania z własnego pojazdu do celów służbowych
 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • samodzielność, dyspozycyjność
 • zdolność do permanentnego podnoszenia kwalfikacji i uzupełniania wiedzy
 • znajomość w stopniu przynajmniej podstawowym języka obcego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
  ul. K.S. Wyszyńskiego 13
  08-400 Garwolin

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Rekrutują z Praca.pl