Praca Otwock

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 445

Praca w Otwocku

Otwock leży w centralnej części województwa mazowieckiego. Jest siedzibą władz powiatowych, ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym. Otwocka na mapie Polski należy szukać na południowy wschód od Warszawy, przy ujściu rzeki Świder do Wisły, która wyznacza zachodnią granicę miejscowości. Miejscowość nie sąsiaduje ze stolicą kraju bezpośrednio, jednak centra obu miast dzieli zaledwie 25 km, a Otwock należy do aglomeracji warszawskiej. Jest jedną z silnie powiązanych i współpracujących ze stolicą gmin. Stanowi tym samym część Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Otwock rozwija się jako ośrodek mieszkalny, handlowo-usługowy i wypoczynkowy. To spokojne, zielone miasto stwarza dogodne warunki do życia. Część mieszkańców, mając na uwadze liczne połączenia komunikacji publicznej i dogodny dojazd, decyduje się na pracę w Warszawie. Niemniej powiat otwocki także cechuje dobra sytuacja na rynku zatrudnienia. Zróżnicowane branże i niska stopa bezrobocia zachęcają do wyboru tego miasta na miejsce pracy w województwie mazowieckim i lokalizację biznesu. Otwock i okolice stwarzają także dogodne warunki dla przedsiębiorców. Gmina dysponuje rozwiniętą infrastrukturą techniczną, terenami pod inwestycje budowlane, przemysłowe czy związane z turystyką i rekreacją.

Otwock – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Otwocku mieszka 44,6 tys. osób. Miasto zajmuje obszar 47 kilometrów kwadratowych, ok. 44% powierzchni stanowią użytki leśne. 

Sosnowe lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, dolina rzeki Świder, specyficzny mikroklimat, pozytywnie oddziałujący na układ oddechowy człowieka, zabytkowe wille z ubiegłego stulecia i bliskie względem stolicy położenie przyciągają do Otwocka mieszkańców regionu na krótszy lub dłuższy wypoczynek.

Otwock leży przy drodze krajowej nr 17 (Szosa Lubelska) oraz drodze wojewódzkiej nr 801 łączącej miasto z Warszawą. Niedaleko przebiega także Południowa Obwodnica Warszawy (na trasie S2). Do Otwocka z Warszawy można także dostać się koleją (w mieście znajduje się ostatni przystanek podmiejskiej kolei elektrycznej) oraz autobusami w sieci komunikacji warszawskiego ZTM.

Rynek pracy, oferty pracy – Otwock

Analizując stopę bezrobocia w powiecie, można wywnioskować, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest dobra. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

Stopa bezrobocia wg GUS (dane na końcówkę listopada):

  • Polska – 6,1%,
  • woj. mazowieckie – 5,1%,
  • powiat otwocki – 4,8%.

W listopadzie w zlokalizowanym w Otwocku urzędzie pracy zarejestrowanych było 2357 osób bezrobotnych, z czego 1113 kobiet (dane PUP Otwock). Praca dostępna jest w wielu branżach, a część pracodawców ma trudności z zapełnieniem wakatów. 

W badaniu Barometr zawodów dla powiatu otwockiego wskazano obejmującą ponad 40 grup listę zawodów z deficytem osób poszukujących pracy. Brak kandydatów gotowych podjąć się określonej pracy wynika często z niskiej płacy i trudnych warunków wykonywania obowiązków, braku wymaganego przez pracodawców doświadczenia czy kwalifikacji. Jako grupa zawodów nadwyżkowych zostali wskazani specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, którzy jednak w większości poszukują zatrudnienia na warszawskim rynku.

W granicach powiatu otwockiego leżą dwie gminy miejskie (poza Otwockiem jest to Józefów), gmina miejsko-wiejska Karczew oraz 5 gmin wiejskich – Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna.

Zlokalizowane w Otwocku firmy w zdecydowanej większości działają w skali mikro. W mieście siedzibę ma 6595 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6395 to samozatrudnieni i jednostki generujące do 9 miejsc pracy. Ponadto w Otwocku zarejestrowane są 162 małe podmioty (liczące między 10 a 49 pracowników), 35 podmiotów średnich (deklarujących stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób) oraz 5 dużych zakładów pracy (z kadrą rzędu 250-999 pracowników).

Sektor publiczny reprezentuje 112 podmiotów, w tym 55 mikro, 35 małych, 18 średnich i 4 duże. W sektorze prywatnym dominują działalności osób fizycznych – jest ich 5030.

W strukturze branżowej widoczna jest przewaga firm handlowych i świadczących usługi naprawy pojazdów (23,9% ogółu podmiotów). Licznie reprezentowane są także sektor budowlany (11% otwockich podmiotów), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,1%). Niemniej profil gospodarczy miasta jest zróżnicowany. W Otwocku rozwija się przemysł elektromaszynowy, tworzyw sztucznych, produkuje się tu materiały budowlane, artykuły biurowe i inne. Działają tu także firmy z branży IT, reklamowe. Jak zostało wspomniane, Otwock cechuje się specyficznym mikroklimatem. Już w XIX w. rozwijał się jako miejscowość kuracyjna, powstawały sanatoria. Współcześnie nie ma statusu miejscowości uzdrowiskowej, jednak wciąż traktowany jest jako miejsce rekonwalescencji, leczenia. W Otwocku działają dwa szpitale, a także Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, liczne ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe.

PUP Otwock:

Adres: ul. Górna 11/13, 05-400 Otwock
E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl
Telefon: (22) 7793714

Szukaj pracy w mieście