Praca Łaskarzew Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 16

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Łaskarzewie

Łaskarzew (mazowieckie) – przegląd najważniejszych danych

Łaskarzew to miejscowość z długą historią. Prawa miejskie nadał jej król Władysław Jagiełło w 1418 r. na prośbę Andrzeja Łaskarzego z Gosławic – biskupa poznańskiego. Nazwa miasta pochodzi właśnie od imienia biskupa. Łaskarzew stracił lokację po powstaniu styczniowym w 1870 r., odzyskał ją ostatecznie w 1969 r. Pamiętną datą dla łaskarzewian jest 17 września 1939 r. W tym dniu co roku upamiętniają Obronę Łaskarzewa przed armią niemiecką i jego spalenie. W walce śmierć poniosło 58 mieszkańców miasta, a centrum miejscowości, łącznie z kościołem zostało niemal w całości spalone.

Łaskarzew ma status gminy miejskiej. Otaczają go miejscowości należące do gminy wiejskiej, której władz także jest siedzibą. Miasto zajmuje powierzchnię 15,4 kilometra kwadratowego, gmina wiejska – 87,5 kilometra kwadratowego.

W skład wiejskiej gminy Łaskarzew wchodzą 32 miejscowości, tworzące 25 sołectw. Najbardziej zaludnione z nich to Stary Pilczyn, Wola Rowska, Melanów, Wola Łaskarzewska. Łaskarzew zamieszkuje 4,8 tys. osób, w miejscowościach wiejskich na terenie gminy – 5,4 tys.

Miasto położone jest nad wpadającą do Wisły rzeką Promnik. Otaczają je Lasy Garwolińskie.

Centra Łaskarzewa i Warszawy dzieli 75 km. Do największego ośrodka gospodarczego w powiecie – Garwolina jest z kolei 14 km. Układ komunikacyjny miasta tworzą drogi lokalne i linia kolejowa. Nie przebiegają tędy ani drogi krajowe, ani wojewódzkie, ale niedaleko od Łaskarzewa prowadzi trasa S17, część międzynarodowej drogi E372. 

Możliwości pracy –  Łaskarzew i okolice

Rynek pracy w Łaskarzewie jest niewielki. W mieście działa jedno duże przedsiębiorstwo, a pozostałe zakłady pracy to mikro- i małe jednostki budżetowe oraz firmy z sektora MŚP.

We wrześniu 2020 r. w systemie REGON zapisanych było 436 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Łaskarzewie:

 • 414 mikro- (0-9 osób zatrudnionych),
 • 19 małych (10-49 pracowników),
 • 2 średnie (kadra w przedziale 50-249 osób),
 • 1 duże (1000 lub więcej miejsc pracy).
   
  Prawie 96% ogółu to podmioty prywatne, w sektorze publicznym jest 16 jednostek (12 mikropodmiotów i 4 małe).

W miasteczku rozwija się przede wszystkim drobny przemysł. Przetwórstwo przemysłowe to najliczniej reprezentowana sekcja PKD w mieście (zakładów jest 120). W Łaskarzewie działają m.in. duża fabryka produkująca opakowania kosmetyczne, zakłady obuwnicze, producenci wyrobów z tworzyw sztucznych. 116 podmiotów zajmuje się handlem bądź naprawą pojazdów. Sporo jest też firm usługowych, budowlanych, podmiotów związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, edukacją, transportem i gospodarką magazynową.

Część mieszkańców miasta podejmuje zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Największy rynek pracy w powiecie to Garwolin. Działa tu 2147 podmiotów gospodarki narodowej. Są wśród nich nie tylko mikro i małe jednostki, ale też trzy duże (jedna licząca 1000 lub więcej pracowników) i 18 średnich (kadra rzędu 50-249 osób). 

Oferty pracy: Łaskarzew, powiat

Poszukując zatrudnienia, warto więc wziąć pod uwagę sąsiadujące z Łaskarzewem miejscowości. Jakie oferty pracy można znaleźć w obrębie powiatu? Po odpowiedź sięgnijmy do Barometru zawodów. To corocznie sporządzana prognoza sytuacji na lokalnych rynkach pracy – w polskich województwach i powiatach. Wynika z niej, że zapotrzebowanie na pracowników i rynek pracy w województwie mazowieckim mocno się różnią w poszczególnych rejonach.

W powiecie garwolińskim na liście zawodów deficytowych znalazło się po kilka grup profesji z branż produkcyjnej, budowlanej, z sektora usług medycznych i opiekuńczych. W deficycie są też nauczyciele szkół branżowych, ogrodnicy, sadownicy, rolnicy i hodowcy oraz piekarze. Brakuje chętnych do pracy i jednocześnie wykwalifikowanych pracowników, spełniających wymagania pracodawców i posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu. 
Trudności ze znalezieniem wakatów w miejscowościach należących do powiatu garwolińskiego, zgodnie z Barometrem, mogą mieć z kolei technicy informatycy oraz ekonomiści.

Stopa bezrobocia

Przeciwdziałanie bezrobociu, a szczególnie aktywizacja zawodowa mieszkańców długotrwale bezrobotnych, stanowi poważny problem dla samorządu powiatu garwolińskiego i instytucji rynku pracy. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego przewyższa tu bowiem średnią wojewódzką i krajową.

Stopa bezrobocia wg GUS – wrzesień 2020 r.:

 • Polska – 6,1%,
 • woj. mazowieckie – 5,1%,
 • powiat garwoliński – 9,2%.