Praca Karczew

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 426

Praca w Karczewie

Karczew jest małym miastem w centrum województwa mazowieckiego. Przynależy do powiatu otwockiego i stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Karczew. Miasto leży na prawym brzegu Wisły, na południowy wschód od Warszawy, w odległości 28 km od centrum stolicy. Karczew zalicza się do aglomeracji warszawskiej – jest jedną z gmin w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Do WOF należą gminy najsilniej powiązane z centralnym miastem aglomeracji i  współpracujące w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Karczew to przyjazne miejsce do życia, spokojne i pełne zieleni, a jednocześnie stwarzające dogodne warunki do rozwoju kariery, prowadzenia biznesu. Karczewskie firmy – w zdecydowanej przewadze mikroprzedsiębiorstwa – zaspokajają podstawowe potrzeby ludności. Uzupełnia je bogata oferta kulturalna, edukacyjna, usługowa dostępna w nieodległej Warszawie.

W jakich branżach warto szukać zatrudnienia w Karczewie? Jaki jest ogólny stan lokalnego rynku pracy i szanse na rozwój kariery w tym małym, podwarszawskim mieście? Oto krótka charakterystyka Karczewa uwzględniająca odpowiedzi na powyższe pytania.

Karczew – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Położony między Wisłą a lasami otwocko-celestrynowskimi Karczew zamieszkuje 9,8 tys. osób. Powierzchnia miasta to 28 kilometrów kwadratowych.

W granicach miasta znajduje się duży zalesiony teren Mazowieckiego Parku Narodowego oraz Rezerwat Przyrody na Torfach. To spokojne, zielone miasto obok Warszawy.

Gmina miejsko-wiejska Karczew rozciąga się na terenie 82 kilometrów kwadratowych, co stanowi ponad 13% obszaru powiatu otwockiego. W skład gminy poza Karczewem wchodzi 16 wsi. Gmina ma charakter rolniczy, w dużym stopniu jest też zalesiona. Użytki rolne zajmują ok. 60% jej powierzchni, użytki leśne 24%.

Położenie Karczewa sprzyja rozwojowi gospodarczemu miejscowości. Dojazd autem z Karczewa do centrum Warszawy zajmuje ok. 30 minut. Miasta łączy także system komunikacji publicznej – podróż autobusem i koleją (ostatnia stacja znajduje się w Otwocku) zajmuje ok. 1,5 godziny. Przez Karczew prowadzą trzy drogi wojewódzkie: nr 712 (relacja Karczew – Habdzin), nr 798 (z Karczewa do Otwocka Małego), nr 801 (z Warszawy do Puław). Niedaleko zlokalizowane są takie miasta jak siedziba powiatu otwockiego – Otwock – w bezpośrednim sąsiedztwie Karczewa, Józefów, Konstancin-Jeziorna czy Góra Kalwaria.

Rynek pracy, oferty pracy – Karczew

Część mieszkańców miejscowości w obszarze aglomeracji warszawskiej znajduje zatrudnienie w Warszawie. Jakie możliwości mają osoby chcące podjąć pracę w Karczewie? Wg REGON (stan na 30 listopada 2020 r.) mieście działają dwa duże zakłady pracy – prywatne przedsiębiorstwo z kadrą rzędu 1000 lub więcej osób i jednostka budżetowa zatrudniająca między 250 a 999 pracowników. Podmiotów średniej wielkości – gdzie pracuje 50-249 osób – jest w Karczewie 7, a małych – generujących od 10 do 49 miejsc pracy – 43. Zdecydowana większość, 1203 podmioty gospodarki narodowej, to samozatrudnieni bądź jednostki do 9 pracujących. Liczba wszystkich podmiotów wynosi 1255.

Jakich firm jest najwięcej? W przekroju branżowym karczewskich przedsiębiorstw widać przewagę handlu (348 podmiotów), przetwórstwa przemysłowego (181 podmiotów), budownictwa (154 podmioty) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (117 podmiotów). W mieście rozwija się przetwórstwo spożywcze, przemysł chemiczny. Wśród zatrudniających najwięcej pracowników zakładów przemysłowych należy wymienić zakłady drobiarsko-mięsne, przedsiębiorstwo produkcji farmaceutycznej, trzech producentów opakowań foliowych, producenta lodów, przedsiębiorstwo produkujące margaryny i masło oraz okręgową spółdzielnię mleczarską.

Ważnym wskaźnikiem kondycji rynku pracy jest stopa bezrobocia rejestrowanego. W powiecie otwockim nie przekracza ona ani poziomu wojewódzkiego, ani krajowego.

Stopa bezrobocia wg Głównego Urzędu Statystycznego (stan na listopad 2020 r.):

  • 6,1% – Polska,
  • 5,1% – woj. mazowieckie,
  • 4,8% – powiat otwocki.

Dla porównania – najniższy wskaźnik w Mazowieckiem wyliczono dla miasta Warszawy – 1,8%, a najwyższy utrzymuje się niezmiennie w powiecie szydłowieckim – w listopadzie 2020 r. wynosił 24,0%.

Osoby bezrobotne ze wszystkich gmin w powiecie otwockim pomoc w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji czy przebranżowieniu się mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy:

  • PUP Otwock
    ul. Górna 11/13
    05-400 Otwock

W listopadzie 2020 r. w rejestrze urzędu wpisanych było 2,4 tys. osób bezrobotnych.

Szukaj pracy w mieście