Praca Mińsk Mazowiecki

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 464

Praca w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki leży w województwie mazowieckim. Jest centralnym ośrodkiem powiatu mińskiego, ma status gminy miejskiej i pełni funkcję siedziby władz wiejskiej gminy Mińsk Mazowiecki. Powiat przynależy do aglomeracji warszawskiej. Bliskie sąsiedztwo stolicy kraju ma wpływ na rozwój ościennych miejscowości. Mińsk Mazowiecki oddalony jest od centrum Warszawy o 47 km. Część jego mieszkańców decyduje się na codzienne dojazdy do stolicy w celach edukacyjnych czy zawodowych.

Mińsk Mazowiecki, powiat miński

W samym Mińsku Mazowieckim pracę znaleźć można zarówno w mikrofirmach, jak i dużych przedsiębiorstwach. Jaki jest rynek zatrudnienia w tym mieście? Jak wygląda stopa bezrobocia w powiecie na tle innych obszarów województwa mazowieckiego?

Mińsk Mazowiecki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Mińsk Mazowiecki jest najbardziej zaludnionym miastem w powiecie. Liczy 4995 mieszkańców (dane GUS, stan na 30 VI 2020 r.). Zajmuje obszar 13 kilometrów kwadratowych i pod względem powierzchni ustępuje miejsca Sulejówkowi (19 kilometrów kwadratowych).

Do powiatu mińskiego należy łącznie 13 gmin, poza gminą miejską Mińsk Mazowiecki są to:

  • gmina miejska Sulejówek,
  • gminy miejsko-wiejskie Kałuszyn, Halinów, Mrozy,
  • gminy wiejskie: Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie, Siennica, Stanisławów, Cegłów, Dobre, Jakubów, Latowicz.

Układ komunikacyjny Mińska Mazowieckiego zapewnia bezproblemowy i szybki dojazd do stolicy kraju i miejscowości znajdujących się w pobliżu, m.in.: Halinowa, Sulejówka, Kałuszyna, Mrozów, Otwocka, Józefowa, Pilawy, Wołomina czy Karczewa. 

Mińsk Mazowiecki jest węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się linie kolejowe, drogi krajowe i trasa wojewódzka. Przez miasto prowadzą linia kolejowa nr 2 – część międzynarodowej magistrali E20, łączącej Berlin z Moskwą – i linia kolejowa nr 13, relacji Krusze – Pilawa. Biegną tędy także DK nr 50, DK nr 92 oraz DW nr 802.

Pomimo tego, że turystyka nie jest dominującą gałęzią lokalnej gospodarki, Mińsk Mazowiecki i okolice to obszar z licznymi atrakcjami, bazą noclegowo-gastronomiczną, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, bardzo ciekawy także pod względem historycznym.

Dzieje miasta sięgają XIV w. – wtedy po raz pierwszy wzmiankowano działającą tu osadę targową. Prawa miejskie Mińsk Mazowiecki uzyskał w 1421 r. z rąk księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Ślady minionych czasów obserwować możemy w zabytkach. Do najważniejszych należą w Mińsku Mazowieckim Pałac Dernałowiczów wraz z parkiem (w budynku mieści się obecnie Miejski Dom Kultury), Pałac Rodziny Łubieńskich, będący siedzibą Muzeum Ziemi Mińskiej oraz kościoły – Mariawitów i pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To tylko niektóre z wartych zobaczenia w Mińsku Mazowieckim zabytków. Zabytkowy charakter ma także układ przestrzenny starej części miasta. 

Rynek pracy, oferty pracy – Mińsk Mazowiecki 

Powiat miński to obszar atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, rozwijający się jako część aglomeracji warszawskiej. Tutejszy rynek pracy charakteryzuje się stopą bezrobocia zbliżoną do poziomu krajowego, nieodbiegającą znacznie od średniej w województwie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski wynosiła 6,1%, dla woj. mazowieckiego – 5,1%, dla powiatu mińskiego 6,5%. Urząd pracy w Mińsku Mazowieckim miał w swoim rejestrze 3277 osób bezrobotnych.

Oferty pracy w Mińsku Mazowieckim znaleźć można zarówno w mikrofirmach, jak i dużych strukturach organizacyjnych. W mieście działa 4777 podmiotów gospodarki narodowej – stan REGON na koniec listopada 2020 r. Wśród nich jest:

  • 4601 mikropodmiotów (samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących),
  • 135 podmiotów małych (z kadrą rzędu 10-49 osób),
  • 36 podmiotów średnich (zatrudniających od 50 do 249 pracowników),
  • 5 dużych podmiotów (generujących między 250-999 miejsc pracy).

W mieście rozwijają się handel i usługi, ale też przemysł, głównie elektromaszynowy (m.in. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki", producenci urządzeń dźwigowych, wyrobów elektrotechnicznych), materiałów budowlanych, chemiczny, drzewny, odzieżowy, obuwniczy oraz spożywczy.

W strukturze branżowej przeważają firmy handlowe, zajmujące się naprawą pojazdów (21,4% ogółu podmiotów w REGON). Rozwinięte są też działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3%) oraz budownictwo (12%) i przetwórstwo przemysłowe (7,2%).

PUP Mińsk Mazowiecki:

Adres: ul. Przemysłowa 4, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
E-mail: wami@praca.gov.pl wamirynek@praca.gov.pl caz@minskmazowiecki.praca.gov.pl
Telefon: 25 759 27 13

Szukaj pracy w mieście