Praca Pilawa

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 447

Praca w Pilawie

Pilawa to niewielkie miasto w województwie mazowieckim leżące ok. 50 km na południowy wschód od Warszawy. Administracyjnie znajduje się w granicach powiatu garwolińskiego. Stanowi centralny ośrodek miejsko-wiejskiej gminy.

Pilawa jest młodym miastem – prawa miejskie uzyskała w 1984 r. Pełni funkcje administracyjne, jest lokalnym ośrodkiem gospodarczym. 

Turystyka nie stanowi obecnie dominującej gałęzi lokalnej gospodarki, jednak w Pilawie i okolicy można miło i aktywnie spędzić czas, np. na łonie natury, a cała gmina ma szansę na rozwój turystyki.

W Pilawie życie toczy się wolniej niż w wielkich aglomeracjach. Czy lokalny rynek pracy spełnia oczekiwania mieszkańców? Jak wygląda bezrobocie w powiecie garwolińskim i w jakich firmach dostępne są w Pilawie oferty pracy?

Pilawa – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Pilawa to najmniejsze miasto w powiecie garwolińskim, zarówno pod względem zaludnienia, jak i powierzchni. Zajmuje obszar 6,6 kilometra kwadratowego, liczy prawie 4,6 tys. mieszkańców. Pozostałe miasta w powiecie to: Garwolin, Żelechów i Łaskarzew.

Miejsko-wiejską gminę Pilawa zamieszkuje z kolei prawie 11 tys. osób, a jej powierzchnia wynosi 77 km. W mieście i w gminie gęstość zaludnienia jest dość niska – w gminie – 142 osoby na kilometr kwadratowy, w mieście 680,5 osób na kilometr kwadratowy. Gminę tworzy Pilawa i 11 sołectw, wraz z Osiedlem Czechy. 

Na terenie gminy dominują lasy – stanowiące około 37% całości obszaru. Rezerwat i pomniki przyrody, zabytkowe, XIX-wieczne parki oraz szlaki turystyczne to lubiane przez mieszkańców i przyjezdnych miejsca odpoczynku. O atrakcje kulturalne w Pilawie dba Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w mieście znaleźć też można obiekty gastronomiczne, noclegowe i gospodarstwa agroturystyczne.

Infrastruktura komunikacyjna miasta jest rozwinięta, zapewnia dogodny dojazd do Warszawy, powiatowego Garwolina i innych miejscowości. Pilawa leży przy węźle kolejowym, który łączy większe miasta – Warszawę z Lublinem, Dęblin z Lublinem oraz Łuków ze Skierniewicami. Biegnie tędy także droga wojewódzka nr 805, relacji Dziecinów – Wilchta, a tuż za granicami miasta droga krajowa nr 17 (Warszawa – polsko-ukraińskie przejście graniczne w Hrebennem).

Rynek pracy, oferty pracy – Pilawa

Pilawski rynek pracy kształtują mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz jednostki budżetowe. W mieście w REGON zarejestrowane są 363 podmioty (stan na 30 września 2020 r.). 96,1%, czyli 349 z nich deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 0-9 osób, 11 – utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, a 3 największe zatrudniają między 50 a 249 pracowników.

Zdecydowana większość podmiotów – 97% należy do sektora prywatnego. Jeśli chodzi o sektory PKD, to największa liczba pilawskich przedsiębiorstw reprezentuje:

  • budownictwo (85 podmiotów),
  • handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle (77 podmiotów),
  • przetwórstwo przemysłowe (39 podmiotów),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (23 podmioty),
  • pozostałe usługi oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (po 22 podmioty).

Na terenie gminy działają nieduże zakłady, między innymi producent farb i lakierów, klejów, bombek, drewnianych domków, huta szkła, gminna spółdzielnia, tartak czy zakład utylizujący odpady medyczne. Rynek pracy w mieście nie jest jednak duży, a branże nie są szczególnie zróżnicowane.

Na gospodarczy rozwój Pilawy pozytywny wpływ ma bliskie sąsiedztwo dużej aglomeracji. Warszawa to największy rynek pracy w województwie mazowieckim i w Polsce – miasto inwestycji, siedziba wielu innowacyjnych firm. Nic więc dziwnego, że znaczna część pilawian i mieszkańców sąsiednich miejscowości pracuje w Warszawie – dojazd z Pilawy do jej centrum zajmuje bowiem około godziny.

Wedle danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny powiat garwoliński cechuje wyższa niż średnia w Polsce i województwie stopa bezrobocia. We wrześniu 2020 r. wynosiła ona:

  • 9,2% w powiecie garwolińskim,
  • 5,1% w województwie mazowieckim,
  • 6,1% w Polsce.

We wrześniu 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Garwolinie, który obsługuje także mieszkańców Pilawy 
(miasta i gminy), wyniosła 3,9 tys. osób. Duży problem dla lokalnej społeczności stanowi długotrwałe bezrobocie – spośród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwięcej było właśnie długotrwale bezrobotnych.

Szukaj pracy w mieście