Praca Góra Kalwaria Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 139

Praca w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria – woj. mazowieckie: podstawowe dane o mieście

Góra Kalwaria to nieduże podwarszawskie miasto położone w centrum województwa mazowieckiego. Zajmuje prawie 14 kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy 12,1 tys. mieszkańców. Miejsko-wiejska gmina Góra Kalwaria składa się z miasta i 38 sołectw. Jej granice obejmują 145 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców wynosi 26,3 tys. osób. Gmina jest jedną z czterech miejsko-wiejskich gmin w powiecie piaseczyńskim.

Układ komunikacyjny miasta pozwala na szybki dojazd do stolicy kraju i sąsiadujących z nią miejscowości. Niedaleko Góry Kalwarii leżą m.in. Karczew, Konstancin-Jeziorna, Otwock, Piaseczno, Józefów, Warka, Pilawa, Tarczyn i Grójec. Odległość między Górą Kalwarią a centrum Warszawy wynosi 34 km. Przez miejscowość prowadzą dwie drogi krajowe – nr 50 (przez most na Wiśle) i nr 79 oraz trzy wojewódzkie – nr 680, nr 724 i nr 739, a także linia kolejowa. Miasto ma także obwodnicę.

Góra Kalwaria – historia polskiej Jerozolimy

Góra Kalwaria ma długie dzieje. Już w XIII w. obok Czerska – stolicy Księstwa Mazowieckiego – istniała wieś rycerska Góra. W 1666 r. wieś nabył biskup poznański Stefan Wierzbowski i postanowił utworzyć tu sanktuarium Męki Pańskiej – kalwarię na wzór Jerozolimy. W 1670 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie i nazwę Nowa Jerozolima. Główne ulice, usypane ziemią ze "świętego miasta", układały się w kształt krzyża. W mieście powstawały kościoły, kapliczki, działało tu 5 zakonów. Nowa Jerozolima szybko stała się ośrodkiem pielgrzymkowym popularnym w skali kraju.

Profil gospodarczy – Góra Kalwaria: firmy w liczbach

W mieście swoją siedzibę ma 1746 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec października 2020 r.). Spośród nich największą grupę stanowią samozatrudnieni i mikropodmioty do 9 pracujących – łącznie 1689 jednostek. Ponadto 47 małych podmiotów zatrudnia od 10 do 49 osób, a 8 średnich – między 50 a 249 osób. Dwaj najwięksi pracodawcy – jedno przedsiębiorstwo prywatne i jedna jednostka budżetowa generują między 250 a 999 miejsc zatrudnienia. Łącznie sektor publiczny reprezentują 33 podmioty, a struktura własności zdominowana jest przez sektor prywatny – 1697 podmiotów, łącznie z 1292 osobami fizycznymi.

29,1% wszystkich podmiotów to firmy handlowe i zajmujące się naprawą pojazdów. 14,1% trudni się budownictwem, 9,6% działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, 7,5% podmiotów reprezentuje transport i gospodarkę magazynową, a 7,4% to zakłady przetwórstwa przemysłowego.

W gminie Góra Kalwaria zarejestrowane w REGON są natomiast 3733 podmioty. Rynek pracy w województwie mazowieckim jest niejednolity. Obok innowacyjnych warszawskich przedsiębiorstw tworzą go typowo rolnicze obszary w wielu powiatach, także w okolicach Góry Kalwarii. Z jednej strony gmina rozwija się jako obszar rolniczy – w południowej jej części rozciągają się sady, lasy, a z drugiej jako ośrodek przemysłowy i usługowy – na północy od centrum miasta zlokalizowane są hurtownie i magazyny oraz zakłady przemysłowe. 

Stan rynku pracy – Góra Kalwaria, mazowieckie 

Góra Kalwaria stanowi część aglomeracji warszawskiej. Sytuacja gospodarcza w powiecie piaseczyńskim jest dobra, o czym świadczy niski poziom bezrobocia. W październiku 2020 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosiła w nim 3,8%. Dla porównania – wartość wyliczona dla województwa to 5,1%, a dla Polski – 6,1%. Z informacji udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wynika, że w omawianym okresie bez pracy było 3421 osób, z czego w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2505.