Praca Garwolin

Najnowsze oferty pracy: 600

Praca w Garwolinie

Garwolin ma status gminy miejskiej, leży nad rzeką Wilgą, w województwie mazowieckim, na południowy wschód od Warszawy. To spore miasto – pod względem powierzchni 26. w Mazowieckiem – z bardzo długą historią.

Garwolin jest siedzibą administracji wiejskiej gminy Garwolin oraz powiatu garwolińskiego. Należą do niego także gmina miejska Łaskarzew, gminy miejsko-wiejskie Pilawa i Żelechów oraz 10 gmin wiejskich.

Miasto ma duży potencjał gospodarczy, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym. W jakich branżach dostępna jest tutaj praca? Czy Garwolin to dobre miejsce na rozwój kariery zawodowej?

Garwolin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Garwolin leży na wschodzie Mazowsza i jest bardzo dobrze skomunikowany zarówno z Warszawą, jak i stolicą woj. lubelskiego – Lublinem oraz innymi dużymi ośrodkami miejskimi. W Garwolinie krzyżują się drogi krajowe – nr 76 (z Łukowa do Wilgi) i S17 (prowadząca od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem do Warszawy). Ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta odgrywa także kolej. Pociągiem z Garwolina można dostać się do Warszawy, Dęblina, Radomia czy Lublina.

Powiat garwoliński jest jednym z największych w województwie, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. W Garwolinie mieszka 17,6 tys. osób, w powiecie – prawie 109 tys. Powierzchnia miasta obejmuje teren 22 kilometrów kwadratowych, natomiast powiatu – 1284 kilometrów kwadratowych.

Pierwsza pisemna wzmianka o Garwolinie pochodzi z 1386 r., a prawa miejskie obowiązują prawdopodobnie od XV w. (nadane w lub przed 1423 rokiem). Miejscowość nie jest turystyczna, ale oferuje ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. W Garwolinie działa pływalnia, Centrum Kultury i Sportu, kino.

Rynek pracy, oferty pracy – Garwolin

Największy wpływ na rynek pracy mają w Garwolinie firmy prywatne. Zgodnie ze stanem REGON w końcówce września 2020 r. w mieście zarejestrowanych jest 2147 podmiotów gospodarki narodowej, 97% z nich należy do sektora prywatnego, prawie 77% to osoby fizyczne.

W mieście działają zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże zakłady pracy. Ze względu na liczbę pracujących dzielą się następująco:

 • 1 zakład prywatny zatrudnia 1000 lub więcej osób,
 • 1 jednostka budżetowa, 1 przedsiębiorstwo prywatne zatrudniają między 250 a 999 osób,
 • 13 podmiotów z sektora publicznego i 5 prywatnych utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy,
 • 15 podmiotów budżetowych, 72 prywatne zatrudniają od 10 do 49 pracowników,
 • 27 podmiotów budżetowych i 2004 prywatne – to samozatrudnieni bądź podmioty do 9 osób.

W strukturze branżowej garwolińskich przedsiębiorstw wybija się handel, usługi, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Największy pracodawca w mieście, a zarazem w całym powiecie garwolińskim, to fabryka kosmetyków.

Wg danych GUS stopa bezrobocia w powiecie garwolińskim jest wyższa zarówno niż średnia krajowa, jak i wojewódzka.

Stopa bezrobocia za wrzesień 2020 r.:

 • powiat garwoliński – 9,2%
 • województwo mazowieckie – 5,1%,
 • Polska – 6,1%.

Wg danych PUP, w powiecie we wrześniu 2020 r. zarejestrowanych było 3937 osób, z czego 2202 były dotknięte długotrwałym bezrobociem.

Planując ścieżkę kariery, warto sprawdzić, kogo poszukują pracodawcy w danym mieście i kto może mieć trudności ze znalezieniem ofert pracy. Pomaga w tym Barometr zawodów – przygotowana przez ekspertów rynku pracy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej prognoza zapotrzebowania na pracowników z podziałem na województwa i powiaty. Jakie zawody są zatem deficytowe w powiecie garwolińskim?

W Garwolinie i okolicach pracę bez większych trudności powinni znaleźć legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami pracownicy budowlani. Jako deficytowe zostały wskazane grupy zawodów:

 • betoniarz i zbrojarz,
 • monter instalacji budowlanych,
 • pracownik ds. budownictwa drogowego,
 • pracownik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz i tynkarz.

Praca w Garwolinie lub innych miejscowościach w powiecie czeka także na pracowników sektora usług medycznych i opiekuńczych:

 • lekarzy,
 • pielęgniarki i położne,
 • ratowników medycznych,
 • fizjoterapeutów i masażystów,
 • logopedów i audiofonologów,
 • opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. 

Trudności z zatrudnieniem nie powinni mieć też spełniający wymagania pracodawców kandydaci do pracy w zakładach przemysłowych:

 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 • masarze i przetwórcy ryb,
 • monterzy konstrukcji metalowych,
 • robotnicy obróbki drewna i stolarze.

Ponadto w dobrej sytuacji na garwolińskim rynku pracy są:

 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • ogrodnicy i sadownicy,
 • rolnicy i hodowcy,
 • piekarze.

W Barometrze zawodów 2020 zostały wskazane jedynie dwa zawody nadwyżkowe. Są to ekonomista oraz technik informatyk.

PUP Garwolin:

Adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
E-mail:  sekretariat@pup.garwolin.pl
Telefon: 25 685 25 40

Szukaj pracy w mieście