Praca Warka Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 26

Praca w Warce

Warka – miasto, gmina i powiat

Warka rozciąga się na terenie 26,8 kilometra kwadratowego. W mieście mieszka ok. 11,9 tys. osób. Gmina z kolei zajmuje obszar 22 kilometrów kwadratowych i liczy ok. 19 tys. mieszkańców. Warka jest jedną z 9 gmin w powiecie (4 mają status gmin miejsko-wiejskich, pozostałe 5 – wiejskich). 

Warka to miasto dobrze skomunikowane m.in. ze stolicą Polski. Od centrum Warszawy dzieli ją 56 km. Podobną odległość trzeba pokonać, by dojechać do Radomia. Niedaleko Warki leżą m.in. siedziba władz powiatu – Grójec, Góra Kalwaria, Białobrzegi, Łaskarzew, Wyśmierzyce czy Garwolin.

Przez Warkę prowadzą nie tylko drogi powiatowe i gminne, ale też trzy drogi wojewódzkie: nr 730 (z Grójca do Głowaczowa), nr 731 (relacji Białobrzegi – Potycz) oraz nr 736 (Warka – Magnuszew). Na infrastrukturę komunikacyjną miasta składają się także połączenia kolejowe, a na terenie gminy biegnie także droga krajowa nr 79, która łączy Warszawę i Kozienice.

Stopa bezrobocia w powiecie

Rynek pracy w województwie mazowieckim jest bardzo zróżnicowany. Sytuacja w aglomeracji warszawskiej znacznie odbiega od tej na obrzeżach województwa, m.in. w jego południowej części, gdzie stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach przekracza 10%. Wedle danych GUS w końcówce października wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla Warszawy wynosił zaledwie 1,8%, a np. dla powiatu szydłowieckiego – 24%. Powiat grójecki zdecydowanie bliżej ma do stolicy – stopa bezrobocia wynosi tu 2,6%.

Powiatowy Urząd Pracy obsługujący mieszkańców wszystkim gmin w powiecie mieści się w Grójcu przy ul. Laskowej 4a. W październiku 2020 r. było w nim zarejestrowanych 1,2 tys. osób bezrobotnych.

Wareccy pracodawcy

Powiat grójecki to przede wszystkim rozwijająca się produkcja jabłek i przetwórstwo rolno-spożywcze, ale także innowacyjne firmy z zagranicznym kapitałem generujące wiele miejsc pracy. Warecka gospodarka ma charakter przemysłowo-rolniczy. Na terenie gminy także produkuje się jabłka, a przetwórstwo owoców i warzyw ma dogodne warunki do rozwoju. W Warce działa m.in. browar czy producent win i koncentratów owocowych.

Lokalny rynek zatrudnienia kształtują przedsiębiorstwa z sektora MŚP. W mieście działają (wg GUS, stan REGON na 31 października 2020 r.) 1274 podmioty gospodarki narodowej. 1221 to mikropodmioty (samozatrudnieni i mikrozakłady pracy, do 9 pracowników). Poza nimi w Warce siedzibę ma także 45 małych podmiotów, z kadrą rzędu 10-49 osób oraz 8 podmiotów średnich, zatrudniających od 50 do 249 osób.

Sektor publiczny reprezentuje 26 jednostek (12 mikro-, 10 małych i 4 średnie).

W obrębie gminy Warka działalność prowadzi 1791 podmiotów, także wśród nich nie ma dużych zakładów pracy. Takowe znaleźć można w Grójcu (3 podmioty z kadrą rzędu 250-999 osób) i w Nowym Mieście nad Pilicą (1 podmiot).

W jakich branżach szukać oferty pracy? Warka i okolice

W przekroju branżowym wareckich firm wyraźnie widać przewagę sektora handlowego i różnorodnych usług. Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w Warce to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 347 podmiotów,
  • budownictwo – 130 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 118 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 112 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 110 podmiotów,
  • transport i gospodarka magazynowa – 83 podmioty.