Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Szczytno

8 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 44559

Warunki pracy

• Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu szczycieńskiego. Narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, potencjalny kontakt z czynnikami zoonotycznymi lub szkodliwymi czynnikami biologicznymi, zwierzętami, zagrożenia w ruchu drogowym.
• Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
• Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt do diagnostyki weterynaryjnej, sprzęt do dezynfekcji, sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka, ksero

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności w zakresie realizacji krajowych programów badań monitoringowych produktów pochodzenia zwierzęcego, wody przeznaczonej do pojenia zwierząt i pasz.
 • Wykonywanie czynności w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, gospodarstwami rolnymi w zakresie stosowania pasz, przestrzeganiem przepisów o rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz o ochronie zwierząt.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie projektów odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań, sporządzanie zestawień zbiorczych, sprawozdawczości.
 • Realizacja zadań związanych z uzupełnianiem i aktualizacją danych w Rejestrach Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie, w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe mające zastosowanie w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności (technologia, produkcja, jakość żywności).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Korczaka 1
  12-100 Szczytno

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (815)
  Wałbrzych (67)
  Legnica (94)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (244)
  Toruń (150)
  Lubelskie:
  Lublin (247)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (939)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (61)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2229)
  Radom (169)
  Płock (99)
  Opolskie:
  Opole (243)
  Nysa (87)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (166)
  Przemyśl (43)
  Podlaskie:
  Białystok (154)
  Suwałki (45)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (483)
  Gdynia (205)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (578)
  Częstochowa (156)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (186)
  Elbląg (128)
  Ełk (83)
  Wielkopolskie:
  Poznań (676)
  Kalisz (74)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (337)
  Koszalin (85)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (168)
  Tesco (113)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (129)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (41)
  Accenture (139)
  Carrefour (141)
  PKO BP (350)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (19)
  IKEA (27)
  Budimex (60)

  Rekrutują z Praca.pl