Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie

Braniewo

8 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Braniewo
Ogłoszenie o naborze Nr 44528

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu braniewskiego,
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- Narzędzia i materiały pracy - samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym,
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt,
 • Planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych,
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej),
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Żeromskiego 22
  14-500 Braniewo
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - ogłoszenie nr 44528 "

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (815)
  Wałbrzych (67)
  Legnica (94)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (244)
  Toruń (150)
  Lubelskie:
  Lublin (247)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (939)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (61)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2229)
  Radom (169)
  Płock (99)
  Opolskie:
  Opole (243)
  Nysa (87)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (166)
  Przemyśl (43)
  Podlaskie:
  Białystok (154)
  Suwałki (45)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (483)
  Gdynia (205)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (578)
  Częstochowa (156)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (186)
  Elbląg (128)
  Ełk (83)
  Wielkopolskie:
  Poznań (676)
  Kalisz (74)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (337)
  Koszalin (85)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (168)
  Tesco (113)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (129)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (41)
  Accenture (139)
  Carrefour (141)
  PKO BP (350)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (19)
  IKEA (27)
  Budimex (60)

  Rekrutują z Praca.pl