Praca Górowo Iławeckie

Najnowsze oferty pracy: 371

Praca w Górowie Iławeckim

Górowo Iławeckie to przygraniczne miasto leżące w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim. Ma status gminy miejskiej.

W mieście zlokalizowany jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, Ośrodek Kultury, placówki edukacyjne, wśród których są licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe i policealne. Górowo Iławeckie jest spokojnym, niewielkim miastem z małym rynkiem pracy. Otaczająca miasto wiejska gmina Górowo Iławeckie to obszar, gdzie dominuje rolnictwo. W mieście znajdują się firmy usługowe i handlowe, nastawione głównie na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności miasta i gminy, a także małe zakłady przemysłowe.

Czy Górowo Iławeckie to dobry kierunek dla kandydatów przeglądających oferty pracy w warmińsko-mazurskim? Co może zaoferować miasto? Jak rozwija się tu przedsiębiorczość? Oto garść społeczno-ekonomicznych informacji o Górowie Iławeckim i jego najbliższej okolicy.

Górowo Iławeckie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

  • Górowo Iławeckie – gmina miejska
  • powiat bartoszycki

Miasto zajmuje teren o wielkości 3,3 kilometra kwadratowego we wschodniej części Wzniesień Górowskich. Jego obszar rozciąga się na 7 pagórkach. Liczba mieszkańców wynosi 3,9 tys. osób. Przez Górowo Iławeckie przepływa rzeka Młynówka. 

Górowo Iławeckie nie jest to typowa mazurska miejscowość wypoczynkowa, ale zielona okolica i piękne zabytki zachęcają do odwiedzin. Warto też poznać historię miasta, która sięga średniowiecza. Górowo Iławeckie powstało na ziemiach Zakonu Krzyżackiego, lokowane było w 1335 r. pod nazwą Landsberg. Obecna nazwa obowiązuje od 1945 r., kiedy miasto przyłączono do Polski. W miejscowości znajdziemy ciekawe zabytki, także datowane na XIV w. – ratusz miejski i cerkiew greckokatolicka. Niemniej godne uwagi są pochodzące w XIX w.  neogotycki  kościół rzymskokatolicki i kamienice w centrum. Warto zobaczyć także starówkę (ze średniowiecznym układem ulic), pozostałości murów miejskich czy kolejową wieżę ciśnień w Górowie Iławeckim. W mieście znajdują się także dwie placówki muzealne: Muzeum Miejskie i Muzeum Gazownictwa.

Miejscowość leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i jest otoczona przez teren wiejskiej gminy Górowo Iławeckie, której północną granicę stanowi granica Polski z Obwodem Kaliningradzkim.

Od Olsztyna miasto dzieli niecałe 70 km, od Gdańska – 156 km, a od Warszawy – 282 km. Trasa do przejścia granicznego w Bezledach ma 16 km. Na układ komunikacyjny Górowa Iławeckiego składa się sieć połączeń lokalnych oraz dwie drogi wojewódzkie – nr 511 – od granicy Polski do Lidzbarka Warmińskiego – i nr 512, wiodąca przez Szczurkowo, Bartoszyce do Pieniężna.

Rynek pracy, oferty pracy – Górowo Iławeckie

Kluczowymi sektorami dla rozwoju miasta są sektor budowlany oraz przetwórstwo spożywcze i drzewne. Działa tu także firma zajmująca się obróbką metali, wiele punktów usługowych. W gminie natomiast dominuje rolnictwo. Ani w mieście, ani w otaczającej je gminie nie ma dużych zakładów pracy.

W REGON (wg stanu na koniec lutego 2021 r.) figuruje 429 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w mieście. 408 z nich to mikropodmioty (0-9 zatrudnionych), 18 jest małymi zakładami pracy (10-49 pracujących), a 3 – średnimi (stan kadry w przedziale 50-249 osób). 

Większość podmiotów to firmy prywatne, działalności osób fizycznych. W sektorze publicznym zarejestrowanych jest 30 jednostek, w tym 18 mikro, 9 małych  i 3 średnie. 

W przekroju branżowym prym wiodą:

  • działalności związane z obsługą rynku nieruchomości (29,4% wszystkich podmiotów w mieście),
  • firmy handlowe oraz świadczące usługi naprawy pojazdów (13,3%),
  • przedsiębiorstwa związane z budownictwem (13,1%).

Największymi pracodawcami w mieście są jednostki budżetowe – oświatowe, Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie (placówka w Górowie Iławeckim), urząd gminy i urząd miasta w Górowie Iławeckim. W sektorze prywatnym do najważniejszych pracodawców zaliczają się producent mebli tapicerowanych, firma zajmująca się obróbką metali i zakład produkcyjno-handlowy.

Statystyki bezrobocia pokazują, że rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim nie należy do dynamicznie rozwijających się gospodarczo. Średnia stopa bezrobocia dla województwa jest znacznie wyższa niż poziom krajowy (wg danych GUS na luty 2021 r. wynosi odpowiednio 10,7% i 6,5%).

Powiat bartoszycki utrzymuje się w czołówce powiatów z najwyższym wskaźnikiem w województwie. W lutym 2021 r. wartość stopy wyniosła tu 18,1%, wyższa była jedynie w dwóch sąsiadujących z powiatem bartoszyckim powiatach – braniewskim (20%) i kętrzyńskim (20,1%).

Osoby potrzebujące wsparcia w aktywizacji zawodowej, powrocie na rynek pracy, mogą zgłaszać się do instytucji rynku pracy. Wszystkie gminy w powiecie obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, mieszczących się przy ul. Grota Roweckiego 1.

PUP Górowo Iławeckie:

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, filia w Górowie Iławeckim
Adres: ul. Sikorskiego 2, 11-200 Górowo Iławeckie
E-mail: olba@praca.gov.pl
Telefon: (89) 761-19-44, (89) 761-19-44.

Szukaj pracy w mieście