Praca Pieniężno Najnowsze oferty pracy: 2

Praca WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Pieniężnie

Pieniężno (woj. warmińsko-mazurskie) – zbiór podstawowych wiadomości

Pieniężno to niewielka miejscowość, położona na północy województwa warmińsko-mazurskiego, nad rzeką Wałszą, w południowo-zachodniej części Wzniesień Górowskich.

Mimo peryferyjnego położenia względem dużych miast Pieniężno jest dobrze skomunikowane, także jeśli chodzi o tranzyt do przejść granicznych w Gronowie i Bezledach. Przez Pieniężno biegną trzy trasy wojewódzkie: nr 507 (z Braniewa do Dobrego Miasta), 510 (relacji Pieniężno – Głębock) i 512 (wiodąca z Pieniężna, przez Górowo Iławeckie, Bartoszyce do Szczurkowa). W mieście znajduje się także stacja kolejowa, a ok. 20 km od niego przebiega droga S22.

Pieniężno leży 30 km od siedziby władz powiatu – Braniewo, 60 km od Elbląga, 66 km do Olsztyna, 85 km od Kaliningradu w Obwodzie Kaliningradzkim.

W Pieniężnie mieszka 2,7 tys. osób, a powierzchnia miasta zajmuje 3,8 kilometra kwadratowego. Gmina Pieniężno rozciąga się natomiast na obszarze 241 kilometrów kwadratowych i liczy ok. 6,1 tys. mieszkańców. 

Dzieje miasta są bardzo długie – zostało założone w XIII w. pod nazwą Mehlsack na miejscu pruskiego grodu i osady, a prawa miejskie uzyskało przez 1312 r. Nazwa Pieniężno obowiązuje od 1948 r. – wprowadzono ją ku czci rodziny Pieniężnych.

W mieście znaleźć można wiele ciekawych zabytków. Do najbardziej okazałych zalicza się zamek w Pieniężnie – wybudowany w pierwszej połowie XIV w. przez biskupów warmińskich. Do dziś zachowały się ruiny głównego domu zamkowego i  piwnice. Warto zobaczyć także ratusz z przełomu XIV i XV w., kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, wzniesiony w XIV wieku, most kolejowy z XIX w. W mieście znajduje się także Wyższe Seminarium Duchowne Księży Werbistów, a przy nim muzeum Werbistów w Pieniężnie.

W mieście dostępnych jest wiele ciekawych miejsc. Także jeśli chodzi o walory przyrodnicze, Pieniężno i okolice mają wiele do zaoferowania. W małej odległości od miasta znajduje się rezerwat krajobrazowy Dolina Rzeki Wałszy.

Widoki na pracę: Pieniężno

W mieście ani w jego okolicy nie ma dużych zakładów pracy. Lokalny rynek zatrudnienia jest uzależniony wyłącznie od kondycji małych przedsiębiorstw i mikrofirm.

Zgodnie z REGON w Pieniężnie działa 316 podmiotów gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich gminy 187 podmiotów (stan na koniec lutego 2021 r.).

Miasto i gmina Pieniężno stanowią siedzibę 503 jednostek, z których:

  • 486 to mikropodmioty zatrudniające do 9 osób i samozatrudnieni,
  • 17 to małe zakłady pracy generujące od 10 do 49 miejsc zatrudnienia.

Jednostek budżetowych jest w gminie 26, a spośród 472 podmiotów w sektorze prywatnym 349 to działalności osób fizycznych.

Najwięcej firm zajmuje się handlem, usługami naprawy pojazdów (19,7% ogółu podmiotów). W sekcji PKD S (pozostała działalność usługowa) zarejestrowanych jest 12,9% podmiotów, w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 12,3%, a w sekcji F (budownictwo) – 12,1%. To najbardziej rozwinięte branże w gminie. Sporo jest tu także firm zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, drobnych zakładów produkcyjnych, głównie w branży przetwórstwa spożywczego.

Pieniężno – praca i bezrobocie

Województwo warmińsko-mazurskie od lat znajduje się wśród regionów Polski borykających się ze znacznym bezrobociem. Brak pracy stanowi problem zwłaszcza położonych na północy, przygranicznych powiatów. 

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na koniec lutego 2021 r.):

  • Polska – 6,5%,
  • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
  • powiat braniewski – 20%.

W omawianym okresie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie wpisanych było 2,6 tys. osób bezrobotnych.

Osoby poszukujące wsparcia w aktywizacji zawodowej czy też myślące o otworzeniu pierwszej własnej działalności gospodarczej, jako o sposobie wyjścia z bezrobocia, mogą zgłosić się po pomoc do PUP:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
    ul. Kościuszki 118
    14-500 Braniewo