Praca Orneta

Praca w Ornecie

Orneta to miasto w powiecie lidzbarskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Leży na południowym skraju Równiny Orneckiej, nad rzeką Drwęcą Warmińską.

Miasto jest ośrodkiem administracyjnym miejsko-wiejskiej gminy Orneta, znajduje się tu również filia Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Gospodarka miejscowości oparta jest na usługach, handlu i przemyśle, który jednak w niewielkim stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Lasy zajmują ok. 37% powierzchni gminy. Spory jest także udział użytków rolnych – ponad 50%. Miasto ma również duży potencjał turystyczny, głównie za sprawą zielonej okolicy i zabytków, wśród których wymienić należy wzniesiony w XIV w. zamek biskupów warmińskich.

Zabytki Ornety

Kto może liczyć na znalezienie w Ornecie i okolicach pracy? Jakie jest zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorców i które branże rozwijają się najprężniej?

Orneta – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Orneta leży w zachodniej części powiatu lidzbarskiego. Jest jednym z dwóch miast w powiecie. Z jego centrum administracyjnym – Lidzbarkiem Warmińskim – Ornetę dzieli 36 km.

Miasto położone jest niedaleko dużych ośrodków miejskich:

  • po ok. 50 km od stolicy woj. warmińsko-mazurskiego – Olsztyna, Elbląga oraz przejścia granicznego w Bezledach,
  • 60 km od przejścia granicznego w Grzechotkach,
  • 113 km od Gdańska,
  • 204 km od Torunia.

Przez miasto nie przebiegają drogi krajowe. Krzyżują się tu natomiast trzy trasy wojewódzkie: DW nr 505 (z Dobrego Miasta do Braniewa), DW nr 513 (łącząca Pasłęk i Lidzbark Warmiński) oraz nr 528 (relacji Morąg – Orneta).

Powierzchnia Ornety wynosi 10 kilometrów kwadratowych, liczba mieszkańców to 8,7 tys. osób. Miejsko-wiejska gmina Orneta z kolei rozciąga się na obszarze 244 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwana przez 11,9 tys. osób. W skład gminy wchodzi miasto oraz 28 miejscowości wiejskich, zorganizowanych w 20 sołectw.

Orneta prawa miejskie otrzymała w 1313 r. (pod nazwą Wormitt). W XIV w. była siedzibą biskupów warmińskich – wzniesiono tu zamek, mury obronne, kościół i ratusz. Dziś możemy zobaczyć jedynie ruiny zamku, ale budynki ratusza i gotyckiego kościoła (parafia św. Jana Chrzciciela w Ornecie) zachowały się w dobrym stanie. Zabytków w Ornecie jest jednak znacznie więcej – dwie cerkwie, liczne kamienice otaczające rynek, klasztor katarzynek czy spichlerz zachęcają do wędrówek śladami dziejów miasta.

Ciekawostką jest historia smoka, widocznego w herbie Ornety. Zgodnie z legendą smok pożerał nie tylko zwierzęta, ale także kobiety i dzieci. Walczyło z nim wielu rycerzy, lecz tylko jeden odniósł zwycięstwo i zabił potwora. Najstarszy zachowany wizerunek herbu Ornety pochodzi z 1338 r.

Rynek pracy, oferty pracy – Orneta

Liczba podmiotów gospodarki narodowej, które mają siedzibę w Ornecie, wynosi  1053 (wg REGON, stan na koniec 2021 r.). Najwięcej jest mikrojednostek (0-9 zatrudnionych) – 1018. W mieście działa też 31 małych podmiotów (10-49 zatrudnionych) i 4 średniej wielkości (50-249 pracujących).

Najwięcej firm zajmuje się obsługą rynku nieruchomości, handlem, naprawą pojazdów, budownictwem. Jeśli chodzi o przemysł, to jako kluczowe branże należy wskazać meblarstwo i przemysł drzewny, odzieżowy, produkcję spożywczą, w tym zdrowej żywności.

W mieście organizowana jest Strefa Przedsiębiorczości – obszar do prowadzenia działalności usługowo-handlowej i produkcyjnej. Działają tu m.in. firma transportowa, przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych, producent wyrobów ze stali.

W powiecie lidzbarskim zdecydowana większość firm skupia się w miastach – Lidzbarku Warmińskim i Ornecie. Jak wygląda tu zapotrzebowanie pracodawców na pracowników? Listę grup zawodów deficytowych, a więc szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy znaleźć można w badaniu Barometr zawodów. Zgodnie z nim w powiecie jest aż 70 grup profesji, których przedstawicieli brakuje na rynku pracy w powiecie.

Kto zatem nie powinien mieć trudności z zatrudnieniem w Ornecie, Lidzbarku Warmińskim bądź pozostałych miejscowościach w powiecie? Na liście są m.in. pracownicy branży budowlanej, transportowej i motoryzacyjnej, produkcji przemysłowej, nauczyciele oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, pracownicy usług medycznych i opiekuńczych, branż IT, elektromechanicznej, finansowej, rzemieślnicy, filolodzy i tłumacze. Szukając pracy w okolicy, warto poznać pełną listę zawodów deficytowych. Jako nadwyżkowe z kolei zostały wskazane jedynie dwie grupy – sprzedawcy i kasjerzy oraz ekonomiści.

Mimo wielu branż z deficytami kandydatów do pracy w powiecie panuje wysokie bezrobocie. W marcu 2021 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 13,2%. Dla porównania – średnia wojewódzka to 10,5%, średnia krajowa – 6,4% (dane GUS).

PUP Orneta:

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, Punkt Filialny  w Ornecie
Adres: ul. Dworcowa 4, 11-130 Orneta
E-mail: sekretariat@puplidzbark.pl
Telefon: 89 524 98 50.