Praca Braniewo Najnowsze oferty pracy: 26

Praca w Braniewie

Braniewo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Braniewo zajmuje teren 14,4 kilometra kwadratowego na Równinie Warmińskiej, nad Pasłęką. Liczy prawie 17 tys. mieszkańców. Powiat braniewski składa się z 7 gmin, rozciąga się na powierzchni 1202 kilometrach kwadratowych i jest zamieszkiwany przez 41 tys. osób.

To najstarsze miasto na Warmii i zarazem jej pierwsza stolica. Prawa miejskie Braniewo uzyskało w 1254 r. i ponownie w 1284 r. Miejscowość była jednym z najważniejszych  ośrodków szkolnictwa i nauki w Polsce – zyskało określenie „Aten Północy”. Długa i ciekawa historia pozostawiła tu po sobie wiele zabytków. Do najbardziej okazałych zaliczyć należy bazylikę św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie, wieżę bramną Zamku Biskupiego, Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego czy dom konwertytów.

Przez Braniewo i okolice wiodą ciekawe szlaki turystyczne, m.in. kopernikowski (pieszy szlak z Torunia do Olsztyna, przez Braniewo i Frombork) czy rowerowa Trasa Hanzeatycka – wokół Bałtyku.

Braniewo znajduje się w odległości 6 kilometrów od granicy Polski, a zarazem granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim. Niedaleko ulokowane są takie miasta jak Frombork, Tolkmicko, Młynary, Krynica Morska, Pieniężno, Orneta. By dojechać z Braniewa do stolicy województwa – Olsztyna, trzeba pokonać dystans 158 km, do Gdańska – 102 km, a do Kaliningradu – 71 km.

Przez Braniewo biegną ważne w skali międzyregionalnej linie kolejowe, obsługujące ruch towarowy i pasażerski, a także drogi: krajowa nr 54 i dwie drogi wojewódzkie – nr 504 i 507. Niedaleko przebiega także ekspresowa trasa S22.

Rynek pracy, oferty pracy – Braniewo

Jak wspomniano na wstępie, jako kluczowe branże dla rozwoju miasta wskazuje się logistykę, transport, przeładunki międzynarodowe, a także handel i turystykę. Jakich firm jest najwięcej?

Zgodnie z REGON (dane GUS na koniec lutego 2021 r.) w mieście działa 1695 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej z nich reprezentuje następujące sekcje PKD:

 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 350 podmiotów,
 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 279 podmiotów,
 • budownictwo – 199 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa – 148 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 130 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 101 podmiotów.

W Braniewie, podobnie jak w wielu miastach w województwie warmińsko-mazurskim, nie ma dużych zakładów przemysłowych. W mieście działa 1619 mikropodmiotów (samozatrudnieni, podmioty do 9 pracowników), 59 małych zakładów pracy (10-49 osób zatrudnionych), 17 średniej wielkości jednostek (50-249 pracujących.

Stopa bezrobocia, która jest bardzo ważnym wskaźnikiem kondycji rynku pracy,  pokazuje, że sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, zwłaszcza w jego północnej części, jest dość trudna.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wg GUS (stan na koniec lutego 2021 r.):

 • Polska – 6,5%,
 • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat braniewski – 20,0%.

Wyższy wskaźnik niż w powiecie braniewskim odnotowano jedynie w powiecie kętrzyńskim – 20,1%. 

W lutym 2021 r. w całym powiecie braniewskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 6610 osób, w tym:

 • 737 mieszkańców Braniewa,
 • 465 mieszkańców wiejskiej gminy Braniewo,
 • 434 zamieszkałych w mieście i gminie Pieniężno,
 • 331 osób z wiejskiej gminy Lelkowo,
 • 250 mieszkańców wiejskiej gminy Wilczęta,
 • 201 osób z miasta i gminy Frombork,
 • 192 mieszkańców gminy wiejskiej Płoskinia (źródło: PUP Braniewo).

PUP Braniewo:

Adres: ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo
E-mail: olbr@praca.gov.pl, sekretariat@pupbraniewo.pl
Telefon: 55 644 32 22.