Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Ełk

7 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 45477

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;
• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);
• przeprowadzanie kontroli zakładów;
• praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe
• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • planowanie i kontrola badań monitoringowych zwierząt w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu
 • analiza sytuacji epizootycznej w powiecie, sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie chorób zakaźnych zwierząt w celu ich przedłożenia bezpośredniemu przełożonemu i jednostce nadrzędnej
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością podmiotów związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami, urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt utrzymujących zwierzęta gospodarskie oraz podmiotów sektora akwakultury i związanych z materiałem biologicznym, w celu zapewnienia ochrony i zdrowia zwierząt
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych oraz prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów
 • prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz pobieranie prób do badań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt oraz zagadnień związanych z systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • dyplom ukończenia studiów na wydziale weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Suwalska 46
  19-300 Ełk
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego”.

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (763)
  Wałbrzych (46)
  Legnica (126)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (264)
  Toruń (137)
  Lubelskie:
  Lublin (265)
  Chełm (53)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (901)
  Tarnów (89)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2126)
  Radom (169)
  Płock (84)
  Opolskie:
  Opole (231)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (175)
  Przemyśl (45)
  Podlaskie:
  Białystok (123)
  Suwałki (42)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (454)
  Gdynia (231)
  Słupsk (69)
  Śląskie:
  Katowice (582)
  Częstochowa (175)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (168)
  Elbląg (128)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (648)
  Kalisz (91)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (301)
  Koszalin (109)
  Kołobrzeg (40)
  Auchan (136)
  Tesco (146)
  Inditex (57)
  Leroy Merlin (170)
  Bricoman (15)
  STRABAG (11)
  ABB (33)
  Accenture (106)
  Carrefour (125)
  PKO BP (361)
  PwC (12)
  KPMG (24)
  Orange (96)
  IKEA (55)
  Budimex (18)

  Rekrutują z Praca.pl