Praca Goniądz

Najnowsze oferty pracy: 4

Praca podlaskie najnowsze oferty pracy

Praca w Goniądzu

Goniądz to nieduże miasto północno-wschodniej Polski. Leży na Podlasiu, nad Biebrzą. Administracyjnie należy do powiatu monieckiego i jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy.

Prawa miejskie Goniądzowi nadano już w końcówce XV w., ale pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1358 r. Miasteczko jest atrakcyjne turystycznie, ma także rozbudowaną bazę gastronomiczno-noclegową. Goniądz często traktuje się jako bazę wypadową do zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Goniądz (podlaskie), rzeka

Goniądz w sąsiedztwie parku, nieskażonej przemysłem przyrody z czystym powietrzem jest przyjaznym miejscem do życia. Czy jednak umożliwia rozwój zawodowy? Na kogo czeka praca w Podlaskiem, w okolicach Goniądza? 

Goniądz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Goniądz (podlaskie) to jedno z trzech miast w powiecie monieckim. Zajmuje teren 4,3 kilometra kwadratowego. Miejsko-wiejską gminę tworzy 25 miejscowości na obszarze 377 kilometrów kwadratowych. Wg danych Urzędu Gminy Goniądz w gminie mieszka 4,9 tys. osób, w mieście – prawie 1,8 tys. (dane na 2019 r.).

Zarówno miasto, jak i miejscowości w gminie można uznać za atrakcyjne turystycznie. Zachowane w Goniądzu zabytki to w dużej części obiekty sakralne (np. kościół św. Agnieszki, synagoga czy kaplice). Będąc w mieście, warto też zobaczyć pozostałości Twierdzy Osowiec z XIX w. niedaleko miasta – obecnie budynek stanowi siedzibę zarządu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Turystów w te okolice przyciągają walory przyrodnicze – szlak wodny Biebrzy, Biebrzański Park Narodowy.

Sieć komunikacyjną miasta i gminy tworzy 80 km dróg gminnych, 63 km dróg powiatowych, a także odcinki drogi wojewódzkiej nr 670 (relacji Osowiec – polsko-białoruskie przejście graniczne Chworościany-Dubnica) oraz drogi krajowej nr 65 (z Białegostoku do Ełku). W miejscowości Osowiec-Twierdza znajduje się najbliższa od Goniądza stacja kolejowa – od centrum miasta oddalona o zaledwie 6,5 km. Obsługuje ona zarówno ruch pasażerski, jak i kolejowy.

Goniądz z siedzibą powiatu – Mońkami dzieli 11 km. Inne nieodległe miejscowości to np. Knyszyn (25 km), Suchowola (28 km), Grajewo (32 km), Szczuczyn (40 km) czy Tykocin (40 km). Aby z Goniądza dojechać do stolicy woj. podlaskiego – Białegostoku, należy pokonać 54 km, a do Warszawy – 218 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Goniądz

Jak zostało wspomniane, Goniądz to nieduża miejscowość licząca mniej niż 2 tys. mieszkańców. Tutejszy rynek pracy nie cechuje się dużym zróżnicowaniem. W mieście działa łącznie 170 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 164 to grupa samozatrudnionych i jednostek liczących do 9 pracujących (stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). W samym Goniądzu, a także w gminie nie funkcjonują duże zakłady pracy. W sektorze prywatnym działają 143 firmy, co ciekawe, wszystkie to mikroprzedsiębiorstwa (0-9 osób zatrudnionych). W 5 podmiotach z sektora publicznego pracuje między 10 a 49 osób, a w największym, również budżetowym, od 50 do 249 osób.

Sektor publiczny odgrywa zatem znaczącą rolę w kształtowaniu goniądzkiego rynku pracy. Należy do niego łącznie 20 podmiotów, w tym Urząd Miejski w Goniądzu i jego jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W strukturze branżowej mających siedzibę w Goniądzu podmiotów największy udział mają handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (33 podmioty) oraz budownictwo (30 podmiotów). W mieście sporo jest też punktów usługowych. 13 podmiotów zajmuje się przetwórstwem przemysłowym, 12 działalnością związaną z zakwaterowaniem i gastronomią. Do prowadzenia działalności turystycznej czy agroturystyki Goniądz i okolice zapewniają bardzo dobre warunki.

Stopa bezrobocia w powiecie monieckim jest niższa niż średnia wyliczona dla Podlasia.

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec sierpnia 2020 r.:

  • Polska – 6,1%
  • województwo podlaskie – 7,7%,
  • powiat moniecki – 6,6%.

Wg danych podsumowujących II kwartał 20920 r. udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, który obsługuje osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców z miasta i gminy Goniądz, w Goniądzu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 67 osób, w tym kobiet było 31.

54 osoby (26 kobiet) uznano za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a 17 mieszkanek i 17 mieszkańców Goniądza to osoby długotrwale bezrobotne. 

Szukaj pracy w mieście