Praca Rajgród

Najnowsze oferty pracy: 290

Praca w Rajgrodzie

Rajgród leży w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Przynależy do powiatu grajewskiego i jako siedziba miejsko-wiejskiej gminy Rajgród stanowi ośrodek administracyjny dla jej mieszkańców. 

Ze względu na swoje położenie Rajgród i okolice zapewniają dobre warunki do rozwoju działalności rolniczej, charakterystycznej dla Podlasia, oraz turystycznej. Rozbudowana baza noclegowo-gastronomiczna, wypożyczalnie sprzętu do sportów wodnych, piękna, nieskażona przyroda przyciągają w okolice Rajgrodu turystów z całej Polski.

Rajgród, woj. podlaskie

Jakie branże poza turystyką rozwijają się w mieście? Czy w tym malowniczo położonym mieście rynek pracy sprzyja pracownikom?

Rajgród – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Rajgród zajmuje teren ponad 35 kilometrów kwadratowych. Liczy około 1,5 tys. mieszkańców. Tym samym gęstość zaludnienia nie jest duża, a znaczną część terenu miasta zajmuje Jezioro Rajgrodzkie. Północno-zachodnia granica miasta jest też granicą województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przez Rajgród prowadzi droga krajowa nr 61, łącząca m.in. Augustów z Grajewem.

Miejsko-wiejska gmina Rajgród składa się z 35 miejscowości i jest zamieszkiwana przez ponad 5 tys. osób. Jej powierzchnia to 207 kilometrów kwadratowych, z czego prawie 59 kilometrów kwadratowych zajmują lasy, 12,5 kilometra kwadratowego – woda.

Rajgród to jedno z trzech miast powiatu grajewskiego (poza Grajewem i Szczuczynem). Od siedziby władz powiatowych miejscowość dzieli 20 km, a od Szczuczyna – 38 km. Trasa z Rajgrodu do Białegostoku wymaga pokonania prawie 100 km, a do Warszawy – 230 km. O wiele bliżej są popularne miejscowości wypoczynkowe, np. Augustów.

Rajgród to istny raj dla turystów szukających spokojnego miejsca odpoczynku nad jeziorem, terenów rekreacyjnych czy do uprawiania sportów wodnych – żeglarstwa, kajakarstwa. W mieście skorzystać można z szerokiej oferty firm zajmujących się działalnością noclegową i gastronomiczną. Czekają tu pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, popularna jest też agroturystyka. Rajgród i okolice mają poza jeziorami (na terenie gminy leżą też mniejsze zbiorniki – Dręstwo i Tajno) wiele innych ciekawych miejsc i obiektów. To przede wszystkim teren z rozległymi lasami – zajmują one około 30% powierzchni gminy. Niedaleko stąd do Biebrzańskiego Parku Narodowego z „Czerwonym Bagnem” – unikalnym kompleksem bagien i torfowisk. W Rajgrodzie atrakcje to także zabytki, wydarzenia kulturalne. 

Rynek pracy, oferty pracy – Rajgród

Na próżno szukać w Rajgrodzie i okolicznych miejscowościach dużych zakładów przemysłowych czy korporacji. W tym małym miasteczku prowadzone są przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa, firmy handlowe i usługowe, które zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta i gminy oraz turystów. Sporo jest też przedsiębiorstw w branży budowlanej i zajmujących się drobnym przetwórstwem przemysłowym.

Wg danych GUS w Rajgrodzie działa 135 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.), na terenie całej gminy – 341. Grupę samozatrudnionych i mikrojednostek, do 9 pracujących, tworzy 331 podmiotów w gminie, z czego 129 w mieście. 8 pracodawców w gminie (5 w Rajgrodzie) utrzymuje od 10 do 49 miejsc zatrudnienia. Większe są jedynie dwa zakłady pracy – oba z sektora publicznego (w tym jeden w mieście) – liczące między 50 a 249 pracowników. 

Podlasie cechuje stopa bezrobocia wyższa niż średnia krajowa. Wg danych GUS w sierpniu 2020 r. wskaźnik ten wynosił:

  • 6,1% w Polsce,
  • 7,7% – w woj. podlaskim.

W powiecie Grajewskim stopa bezrobocia rejestrowanego była jeszcze wyższa – równa 12,1%. Wg danych PUP w Grajewie liczba bezrobotnych mieszkańców powiatu przekraczała 2 tys. osób.

Zgodnie z informacjami udostępnionych przez PUP, w Rajgrodzie (gminie i mieście) na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wyniosła 224 (w tym 160 mieszkańców terenów wiejskich gminy), a prawo do pobierania zasiłku z Funduszu Pracy miało 38 osób. Spośród aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu mieszkańcy gminy Rajgród najczęściej wybierali staże oraz prace społecznie użyteczne.

Eksperci rynku pracy, przygotowujący prognozę Barometr zawodów, w powiecie grajewskim wskazali 16 grup zawodów deficytowych. Braki kadrowe bardzo często wynikają z niedostatecznej liczby kandydatów o wymaganych uprawnieniach czy doświadczeniu bądź z niechęci do podejmowania pracy w danym zawodzie związanej z niekorzystnymi warunkami finansowymi czy trudnymi warunkami pracy.

W powiecie grajewskim grupa deficytowych profesji jest zróżnicowana, trudno wskazać branżę dotknięta największymi brakami kadrowymi. Na liście znaleźli się: kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, zaopatrzeniowcy i dostawcy, magazynierzy, diagności samochodowi, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających oraz urządzeń dźwigowo-transportowych, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze, a także ślusarze. Trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie nie powinni mieć ponadto: szefowie kuchni, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pielęgniarki i położne oraz pracownicy służb mundurowych.

Szukaj pracy w mieście