Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Giżycko

4 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 47548

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego, kontroli warunków w gospodarstwach produkcyjnych, punktach odbioru oraz środkach transportu mleka
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się skupem zwierząt łownych
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych
 • realizacja zadań w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt i identyfikacją i rejestracją zwierząt przed i w trakcie uboju
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, powstającymi w procesie uboju i przetwórstwa
 • Kontrola nad prawidłowością realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywania czynności pomocniczych do tego badania
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych
 • wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (681)
  Wałbrzych (66)
  Legnica (99)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (242)
  Toruń (143)
  Lubelskie:
  Lublin (246)
  Chełm (48)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (809)
  Tarnów (103)
  Nowy Sącz (94)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2104)
  Radom (169)
  Płock (74)
  Opolskie:
  Opole (228)
  Nysa (80)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (151)
  Przemyśl (39)
  Podlaskie:
  Białystok (159)
  Suwałki (40)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (478)
  Gdynia (299)
  Słupsk (80)
  Śląskie:
  Katowice (573)
  Częstochowa (177)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (200)
  Elbląg (128)
  Ełk (62)
  Wielkopolskie:
  Poznań (635)
  Kalisz (93)
  Konin (77)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (303)
  Koszalin (123)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (192)
  Tesco (152)
  Inditex (28)
  Leroy Merlin (170)
  Bricoman (29)
  STRABAG (5)
  ABB (43)
  Accenture (118)
  Carrefour (149)
  PKO BP (331)
  PwC (28)
  KPMG (40)
  Orange (32)
  IKEA (43)
  Budimex (30)

  Rekrutują z Praca.pl