Praca Kętrzyn Najnowsze oferty pracy: 24

Praca w Kętrzynie

Kętrzyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Kętrzyna (warmińsko-mazurskie) wynosi 10,4 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców to ok. 27 tys. Miasto jest jednym z trzech ośrodków miejskich w powiecie – największym z nich. Do powiatu kętrzyńskiego należą: miejska gmina Kętrzyn, gminy miejsko-wiejskie – Korsze i Reszel oraz gminy wiejskie – Barciany, Kętrzyn, Srokowo.

Kętrzyn leży nad rzeką Guber, na skraju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Mrągowskiego i Równiny Sępopolskiej. Niedaleko znajdują się takie miejscowości jak Reszel, Korsze, Ryn, Mrągowo, Giżycko, Węgorzewo i Bisztynek. Aby dojechać do Olsztyna, trzeba pokonać 85 km, do Warszawy natomiast – 250 km. Najbliższe kolejowe przejście graniczne to leżące ok. 30 km od Kętrzyna Skandawa – Żeleznodorożnyj. 55 km dzieli miasto od polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Bezledach.

Przez Kętrzyn wiodą drogi wojewódzkie nr 591 (relacji Mrągowo – Michałkowo/ Żeleznodorożnyj, Rosja), nr 592: (z Bartoszyc do Giżycka) oraz nr 594 (łącząca Kętrzyn z Bisztynkiem), a także linia kolejowa z Olsztyna przez Ełk do Białegostoku.

Co ma w swojej turystycznej ofercie Kętrzyn? Atrakcje są tu bardzo zróżnicowane. W mieście znajdziemy zabytki, jak bazylika kolegiacka św. Jerzego czy krzyżacki zamek w Kętrzynie. Warto też wybrać się za miasto i zobaczyć Sanktuarium w Świętej Lipce, Wilczy Szaniec w Gierłoży. W centrum Kętrzyna znajduje się jezioro. W mieście skorzystać też można z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Rynek pracy, oferty pracy – Kętrzyn

Ważne miejsce w profilu gospodarczym Kętrzyna ma przemysł. Prym wiodą przemysł lekki i przetwórstwo rolno-spożywcze, ale znaczące są również przemysł elektrotechniczny i maszynowy, drzewny, meblarski, odzieżowy, produkcja opakowań i świątecznych ozdób. Obok rozwija się tu sektor usług oraz turystyka. 

W Kętrzynie działają firmy z polskim i zagranicznym kapitałem. Do największych przedsiębiorstw zaliczają się dwa zakłady produkujące oświetlenie, producenci mebli tapicerowanych, majonezu i musztard, odzieży wierzchniej.

W Kętrzynie ma siedzibę 2701 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.03.2021 r.). Miasto pozytywnie wyróżnia się na tle innych w województwie liczbą średnich i dużych zakładów pracy.

Ze względu na przewidywaną liczbę pracodawców podmioty w Kętrzynie dzielą się następująco:

  • 0-9 pracujących – 2591 podmiotów,
  • 10-49 pracujących – 85 podmiotów,
  • 50-249 pracujących – 20 podmiotów,
  • 250-999 pracujących – 4 podmioty,
  • 1000 i więcej pracujących – 1 podmiot.

159 jednostek należy do sektora budżetowego, w sektorze prywatnym 1780 z 2538 podmiotów to osoby fizyczne.

Najwięcej kętrzyńskich firm reprezentuje sekcje PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 507 podmiotów,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości –  452 podmioty,
  • budownictwo – 286 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 243 podmioty,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 238 podmiotów.

Za aktywizację zawodową mieszkańców powiatu kętrzyńskiego odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie mieszczący się przy ul. Pocztowej 11. Zgodnie ze statystykami urzędu na koniec marca 2021 r. zarejestrowanych w powiecie było 3751 osób bezrobotnych, w tym 1860 kobiet. Jak te liczby przekładają się na stopę bezrobocia? Wskaźnik dla powiatu wynosił w marcu 19,7%. To bardzo duża wartość w porównaniu zarówno do średniej krajowej (6,4%), jak i wojewódzkiej (10,5%). Mimo tego że w Kętrzynie działają zakłady produkcyjne generujące setki miejsc zatrudnienia, bezrobocie wciąż stanowi w tej części województwa znaczący problem i wyzwanie dla samorządu oraz instytucji rynku pracy.

PUP Kętrzyn:

Adres: ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
E-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
Telefon: 89 752 57 30, fax. 89 752 57 31.