Praca Ryn

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 301

Praca w Rynie

Ryn to jedno z turystycznych miast w województwie warmińsko-mazurskim. Leży w powiecie giżyckim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy. 
 
Miejscowość jest ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym i żeglarskim. Turystów z Polski i zagranicy przyciąga piękno naturalnej przyrody – lasy i czyste jeziora,  zabytki, jak zamek krzyżacki w Rynie, świetnie zorganizowane zaplecze noclegowo-gastronomiczne.

Ryn, Mazury

Ryn jest miastem, na które warto postawić, planując dłuższy lub krótki wypoczynek. A jak wygląda życie zawodowe mieszkańców? Czy bezrobocie stanowi palący problem lokalnej społeczności? Jakie możliwości rozwoju stwarzają Ryn i powiat giżycki?

Ryn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ryn zajmuje powierzchnię 4 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwany przez 2,8 tys. osób. To dobrze skomunikowane miasto. Krzyżują się w nim droga wojewódzka nr 642 (relacji Sterławki Wielkie – Woźnice) i droga krajowa nr 59 (Giżycko – Rozogi). Ryn dzieli:

  • z Giżyckiem – 20 km,
  • z Olsztynem – 83 km,
  • z Gdańskiem – 242 km,
  • z Warszawą – 246 km.

Najbliższe przejścia graniczne między Polską a Obwodem Kaliningradzkim to Gołdap (ok. 80 km od Rynu) i Bezledy (87 km).

Obowiązkowy punkt na liście atrakcji miasta stanowi zwiedzanie zamku w Rynie. Budowla jest drugim co do wielkości zamkiem krzyżackim w Polsce. Obecnie w mieści się w niej czterogwiazdkowy hotel. Inne zabytki to np. wieża ciśnień, stary młyn czy domy i kamieniczki. Potencjał turystyczny miasta to także oczywiście jeziora – Ryńskie i Ołów – czysta woda, plaże, urozmaicona linia brzegowa. Ryn na Mazurach jest z pewnością wartym odwiedzenia miejscem.

Rynek pracy, oferty pracy – Ryn

Do najważniejszych sektorów gospodarki w powiecie należą handel, budownictwo i branża nieruchomości, transport oraz turystyka, hotelarstwo i gastronomia. Ryn położony jest bardzo malowniczo – w zachodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorami Ryńskim i Ołów. Turystyka i związane z nią usługi zajmują ważne miejsce w profilu gospodarczym miasta. 

Rozwija się tu także drobny przemysł, głównie drzewny i odzieżowy, działają stolarnie, firmy z branży metalowej. Nie ma jednak wśród nich dużych zakładów pracy. W Rynie swoją siedzibę ma 306 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: dane GUS, stan REGON na koniec marca 2021 r.). Wśród nich jest 296 mikrojednostek (0-9 pracujących), 8 małych zakładów pracy (10-49 pracujących) i 2 średniej wielkości (50-249 pracujących). Sektor publiczny reprezentuje 15 podmiotów (12 mikro i 3 małe).
 
Najwięcej ryńskich firm zajmuje się:

  • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (60 podmiotów),
  • budownictwem (51 podmiotów),
  • handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów (34 podmioty),
  • działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (30 podmiotów).

Ryn tworzy niewielki rynek pracy, dlatego część mieszkańców miasta i gminy szuka zatrudnienia także w sąsiednich miejscowościach. W całym powiecie giżyckim zarejestrowanych w REGON jest 6157 podmiotów, w tym 6 dużych, zatrudniających między 250 a 999 osób – pięć z nich w Giżycku.

Część pracodawców w powiecie boryka się z trudnościami ze znalezieniem pracowników. Kandydaci nie spełniają wymagań – np. nie posiadają uprawnień do wykonywania obowiązków z jednej strony i z drugiej – nie są usatysfakcjonowani oferowanymi warunkami pracy.

Wg prognozy Barometr zawodów w 2021 r. w powiecie giżyckim wyraźnie widać deficyt pracowników w branży budowlanej, usługach medycznych i opiekuńczych, IT, edukacji, produkcji. Do najbardziej deficytowych grup zawodów zaliczają się: inżynier budownictwa, operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych, kierownicy budowy, szef kuchni, kucharz, kierowca autobusów, samodzielny księgowy, lakiernik i spawacz. Z kolei w nadwyżce względem dostępnych w powiecie ofert pracy znaleźli się poszukujący zatrudnienia jako architekci krajobrazu, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, rolnicy i hodowcy, rybacy, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia.

Zgodnie z informacjami publikowanymi cyklicznie przez GUS stopa bezrobocia w powiecie giżyckim jest zbliżona do średniej dla województwa i tym samym przewyższa poziom krajowy. Wskaźnik wyliczony dla Polski na koniec marca 2021 r. przyjął wartość 6,4%, dla województwa warmińsko-mazurskiego – 10,5%, dla powiatu giżyckiego – 11,3%.

Szukaj pracy w mieście