Praca Węgorzewo Najnowsze oferty pracy: 10

Praca WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Węgorzewie

Węgorzewo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Węgorzewo jest położone w północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad rzeką Węgorapą, nad kanałami — Młyńskim, Węgorzewskim. Na terenie miasta znajduje się jezioro Święcajty, tuż obok jezioro Mamry.

W Węgorzewie mieszka 11,3 tys. osób. Na terenie całej miejsko-wiejskiej gminy – 16,6 tys. Miasto zajmuje 11 kilometrów kwadratowych, a gmina Węgorzewo – 341,5 kilometra kwadratowego.

Miejsko-wiejska gmina Węgorzewo jest jedyną jednostką administracyjną o takim statusie w powiecie. Powiat węgorzewski tworzą także gminy wiejskie Budry i Pozezdrze. Powierzchnia powiatu wynosi 693 kilometry kwadratowe, liczba mieszkańców to 22,6 tys. osób.

Jak wspomniano na wstępie, Węgorzewo leży korzystnie względem dużych ośrodków miejskich:

  • do Olsztyna jest 117 km,
  • do Kaliningradu (w Obwodzie Kaliningradzkim) – 130 km,
  • do Białegostoku – 182 km,
  • do Kowna (na Litwie) – 208 km,
  • do Gdańska – 245 km.

Przez Węgorzewo biegną droga krajowa nr 65 i droga wojewódzka nr 650. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe i gminne. 

Położone wśród jezior miasto ma wiele walorów turystycznych. Rejsy statkiem Żeglugi Mazurskiej, Kętrzyńska Przystań, plaże i kąpieliska, wyprawy kajakiem to tylko niewielka część aktywności możliwych w Węgorzewie i okolicy. 

Znajdziemy tu także zabytki – wśród nich krzyżacki zamek w Węgorzewie z XIV w.,  kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, ratusz, pałac i park. Na turystów czekają też szlaki rowerowe i piesze, punkty widokowe, muzea (Muzeum Tradycji Kolejowej i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie).

Rynek pracy, oferty pracy – Węgorzewo

W Węgorzewie działa 1130 podmiotów gospodarki narodowej, na obszarze wiejskim gminy – 362, a w całym powiecie węgorzewskim liczba podmiotów wynosi 1877 (REGON, 28.02.2021 r.).

Jak widać, miasto skupia większość działających w powiecie firm i stanowi największy rynek zatrudnienia. W Węgorzewie nie ma jednak dużych zakładów pracy. 1079 podmiotów to samozatrudnieni i zakłady do 9 pracowników, w 43 jednostkach pracuje od 10 do 49 osób, w 8 między 50 a 249 osób.

Najwięcej węgorzewskich firm zajmuje się handlem, świadczy usługi naprawy pojazdów (17,6% ogółu podmiotów gospodarki narodowej w mieście), działa w obsłudze rynku nieruchomości (12,9%). Sporo jest też różnorodnych firm usługowych, jednostek świadczących opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, przedsiębiorstw budowlanych i zakładów przemysłowych.

W Węgorzewie rozwija się przetwórstwo spożywcze – branża mięsna i mleczarska, przemysł metalowy, drzewny i odzieżowy.

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stopa bezrobocia w powiecie węgorzewskim w lutym 2021 r. wyniosła 17,1%. To więcej zarówno od średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego (10,7%), jak i średniej ogólnopolskiej (6,5%). W lutym 2021 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie figurowało 1157 osób. W tym miesiącu z ewidencji wyłączono 101 osób, z czego 64 podjęły pracę.

Mimo dużego bezrobocia w powiecie węgorzewskim są branże, w których pracodawcy mają problem z brakiem kandydatów. Wg Barometru zawodów 2021 lista zawodów deficytowych nie jest jednak długa. 

Znajdują się na niej pracownicy branży medycznej i opiekuńczej (dentyści, lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz psycholodzy i psychoterapeuci) oraz pracownicy budowlani (cieśle i stolarze budowlani, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie), fryzjerzy, nauczyciele przedszkoli, pracownicy socjalni i samodzielni księgowi.

Przedstawiciele tych zawodów nie powinni mieć znacznych trudności ze znalezieniem wakatu. Wręcz przeciwnie – pracodawcy borykają się z brakiem chętnych do pracy i jednocześnie posiadających uprawnienia zawodowe/ spełniających wymagania kandydatów.

Z drugiej strony eksperci rynku pracy na podstawie danych z PUP wskazali kilka grup zawodów nadwyżkowych. W powiecie brakuje ofert dla ekonomistów, gospodarzy obiektów, portierów, woźnych i dozorców, krawców i pracowników produkcji odzieży, robotników obróbki drewna i stolarzy, rolników i hodowców, sprzedawców i kasjerów.

PUP Węgorzewo:

Adres: ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo
E-mail: olwe@praca.gov.pl
Telefon: 87 429 - 69 - 00.