Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

Grudziądz

7 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Grudziądz
Ogłoszenie o naborze Nr 48312

Warunki pracy

- reprezentacja urzędu na zewnątrz
- praca poza siedzibą urzędu i w urzędzie
- wyjazdy służbowe
- siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy
- narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, skaner

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF oraz innych,
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • planowanie ,nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • realizacja działań, w tym prowadzenie kontroli, dochodzeń epizootycznych, dokumentacji w zakresie ochrony zwierząt, likwidacji zagrożenia epizootycznego
 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami, w tym obsługa systemu TRACES, Vetlink
 • koordynacja sporządzania i aktualizowania planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz prac zespołów powoływanych w planach gotowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł lekarza weterynarii lub pokrewne: zootechniczne, rolnicze, technologiczne,
biologiczne, bioinżynier
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych , postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • -dobra znajomość przepisów weterynaryjnych ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • komunikatywność , dyspozycyjność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • organizacja pracy własnej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, praca w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (798)
  Wałbrzych (70)
  Legnica (121)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (302)
  Toruń (186)
  Lubelskie:
  Lublin (255)
  Chełm (57)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (857)
  Tarnów (102)
  Nowy Sącz (94)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2290)
  Radom (192)
  Płock (73)
  Opolskie:
  Opole (263)
  Nysa (88)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (172)
  Przemyśl (55)
  Podlaskie:
  Białystok (168)
  Suwałki (61)
  Łomża (49)
  Pomorskie:
  Gdańsk (564)
  Gdynia (322)
  Słupsk (106)
  Śląskie:
  Katowice (621)
  Częstochowa (195)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (225)
  Elbląg (127)
  Ełk (70)
  Wielkopolskie:
  Poznań (685)
  Kalisz (91)
  Konin (79)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (436)
  Koszalin (113)
  Kołobrzeg (58)
  Auchan (156)
  Tesco (162)
  Inditex (36)
  Leroy Merlin (177)
  Bricoman (15)
  STRABAG (13)
  ABB (37)
  Accenture (65)
  Carrefour (230)
  PKO BP (331)
  PwC (12)
  KPMG (42)
  Orange (49)
  IKEA (50)
  Budimex (17)

  Rekrutują z Praca.pl