Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Rzeszów

16 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 52743

Warunki pracy

budynek dwupiętrowy - brak windy;
praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z kontrolą podmiotów w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • pobieranie prób do badań urzędowych i monitoringowych;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii); inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny