Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy

Brodnica

106 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Brodnica
Ogłoszenie o naborze Nr 52934

Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
Praca w biurze przy komputerze.
Budynek jednopiętrowy, brak windy oraz podjazdu dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania wystąpieniu, wykrywania i likwidowania ognisk tych chorób
 • zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego( zoonoz), lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby
 • monitorowanie zakażeń zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, oraz podejmowanie działań mających na celu umiejscowienie, zabezpieczenie i likwidację potencjalnych ognisk chorób zakaźnych zwierząt
 • organizacja badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz kontrola osób wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania tych badań
 • prowadzenie dokumentacji związanej z dochodzeniem epizootycznym
 • prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności
 • organizowanie i kontrola przeprowadzenia dezynfekcji przy likwidacji ogniska choroby zakaźnej
 • ewidencja i analiza wyników badań
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • ustalenie i prowadzenie terminarza badań, bieżąca analiza wykonania badań. Sprawozdawczość i statystyka w tym zakresie
 • uzgadnianie ilości badań w kierunku: gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła z Zakładem Higieny Weterynaryjnej przeprowadzającym badania
 • planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola rachunków pod względem rzeczowym sporządzanych przez lekarzy wyznaczonych za czynności wykonywane na koszt budżetu Państwa. Sprawdzanie ilości wykazanych badań gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła z dokumentacją badań
 • kontrola rachunków wystawianych za czynności wykonywane na koszt budżetu Państwa gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, wścieklizna oraz dojazdów do wykonywania tych czynności pod względem merytorycznym
 • prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków określonych zakresem czynności
 • przestrzeganie przepisów: o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz zachowanie tajemnicy służbowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny