Praca Nowe Miasto Lubawskie

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 302

Praca w Nowym Mieście Lubawskim

Nowe Miasto Lubawskie to jedno z miast w województwie warmińsko-mazurskim. Stanowi ono siedzibę władz powiatowych (powiatu nowomiejskiego) i ma status administracyjny gminy miejskiej. 

Miejscowość jest ośrodkiem usługowym dla rolniczego regionu. Działa tu wiele firm handlowych, budowlanych. Rozwija się także drobny przemysł, przede wszystkim meblarski, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz rzemiosło. W mieście działają też producenci jachtów, maszyn i urządzeń rolniczych czy palet.

Co warto wiedzieć o Nowym Mieście Lubawskim, poszukując pracy w województwie warmińsko-mazurskim? Na jakich kandydatów czekają tutejsi pracodawcy? Jakie branże są najbardziej rozwojowe?

Nowe Miasto Lubawskie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Nowe Miasto Lubawskie leży na pograniczu Pojezierza Brodnickiego i Garbu Lubawskiego, nad rzeką Drwęcą. Zajmuje obszar 11 kilometrów kwadratowych i liczy 10,8 tys. mieszkańców. 

Arterią komunikacyjną miasta jest droga krajowa nr 15 zapewniająca dojazd m.in. do Olsztyna, Ostródy, Torunia, Gniezna, Trzebnicy czy Wrocławia. Przez Nowe Miasto Lubawskie biegnie ponadto droga wojewódzka nr 538 z Radzynia Chełmińskiego do Rozdroża.

W bliskim sąsiedztwie leżą m.in. Lubawa, Iława, Brodnica, Lidzbark, Górzno i Jabłonowo Pomorskie. By dojechać do Olsztyna, należy pokonać dystans 81 km, do Warszawy natomiast 192 km.

Miejscowość ma długą historię – jest miastem lokowanym przez Krzyżaków w pobliżu zamku krzyżackiego w 1325 r. 

Rynek pracy, oferty pracy – Nowe Miasto Lubawskie

Województwo warmińsko-mazurskie to obszar Polski z dość dużym bezrobociem. W większości powiatów przewyższa ono średnią krajową. Wskaźnik wyliczony przez GUS dla województwa (dane na luty 2021 r.) wyniósł 10,7%, a dla Polski – 6,5%. Najniższą stopę odnotowano w Olsztynie – 3,7%.

Wskaźnik w powiecie nowomiejskim był poniżej wojewódzkiej średniej – na poziomie 9,4%. Choć na tle innych obszarów w Warmińsko-mazurskiem Nowe Miasto Lubawskie wypada korzystnie, to aktywizacja zawodowa mieszkańców i walka z bezrobociem są bardzo istotnymi zadaniami samorządu i instytucji rynku pracy.

Bezrobotnych ze wszystkich gmin w powiecie obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 3. W omawianym miesiącu w jego rejestrze figurowało 1557 osób bezrobotnych, w tym 947 kobiet. Z obszaru miejskiej gminu Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowanych było 387 osób, z czego 222 kobiety (źródło: PUP Nowe Miasto Lubawskie).

Liczba prowadzonych w Nowym Mieście Lubawskim podmiotów gospodarki narodowej (zgodnie z REGON stan na 28.02.2021 r.) wynosi 1101. Wszystkie poza 42 jednostkami budżetowymi to działalności prywatne.

1046 podmiotów to grupa mikrozakładów pracy – do 9 osób i jednostek opartych na samozatrudnieniu. Ponadto w mieście jest 45 małych podmiotów, utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy i 9 średnich, zatrudniających między 50 a 249 osób. W największym przedsiębiorstwie pracuje natomiast między 250 a 999 osób.

Przekrój branżowy (wg sekcji PKD) w Nowym Mieście Lubawskim jest zdominowany przez:

  • handel hurtowy i detaliczny, usługi naprawy pojazdów samochodowych i motocykli – 204 podmioty,
  • budownictwo – 154 podmioty,
  • opiekę zdrowotną i pomoc społeczną – 144 podmioty,
  • przetwórstwo przemysłowe – 95 podmiotów.

Szukając zatrudnienia, warto analizować zapotrzebowanie pracodawców na przedstawicieli danych zawodów. Zestawienie grup zawodów deficytowych, nadwyżkowych względem dostępnych ofert pracy znajdziemy w badaniu Barometr zawodów, prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z Barometrem w powiecie nowomiejskim trudności ze zdobyciem posady mogą mieć ekonomiści, a najwięcej ofert czeka na pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych – to zawód z największym deficytem kandydatów.

Wakaty znajdą jednak także pracownicy budowlani (betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani). Wolne miejsca czekają również w zakładach produkcyjnych (na operatorów obrabiarek skrawających, pracowników przetwórstwa metali,
robotników obróbki drewna i stolarzy, monterów maszyn i urządzeń).

W branży metalowej w deficycie są spawacze i ślusarze, w branży elektromechanicznej – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy maszyn i urządzeń, oraz specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

Wolne stanowiska czekają także na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierów, mechaników pojazdów samochodowych, lakierników, farmaceutów, pielęgniarki i położne, sekretarki i asystentów, a także sprzedawców i kasjerów.

PUP Nowe Miasto Lubawskie:

Adres: ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
E-mail: olno@praca.gov.pl
Telefon: 56 4724 280.

Szukaj pracy w mieście