Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce

Wieliczka

10 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wieliczka
Ogłoszenie o naborze Nr 54031

Warunki pracy

1. praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
2. praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. stanowisko pracy usytuowane na 2 piętrze budynku bez podjazdu dla wózków, brak windy,
5. stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów nadzorowanych,

Zakres zadań

 • nadzór nad podmiotami produkującymi produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzor nad prowadzeniem programów i planów dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym, w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny
 • prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących dział;alność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produkcji pochodzenia zwierzęcego
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz oceny ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informacyjnych ADNS, RASFF, SerPIW, CELAB, TRACES
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • certyfikowanie świadcetw zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikacja
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny