Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Zielona Góra

28 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 54296

Warunki pracy

- Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu zielonogórskiego,
- Dojazdy samochodem służbowym,
- Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i innych urządzeń biurowych,
- Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
- Ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • potwierdzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczania choroby,
 • kontrola prawidłowościrealizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie: a( zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego, b) szczepieńochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych, c) nadzoru nad obrotem zwierzętami,pośrednictwa w obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
 • badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
 • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B, prawo wykonywania zawodu, znajomość przepisów weterynaryjnych, biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny