Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Gołdap

28 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gołdap
Ogłoszenie o naborze Nr 53691

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu gołdapskiego;
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje);
- Siedziba urzędu mieści się w jednopiętrowym budynku bez windy;
- Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na I piętrze budynku;
- Narzędzia i materiały pracy: samochód służbowy, sprzęt biurowy (komputer, telefon, drukarka).

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym,
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami,
 • Planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzanych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczącym chorób zakaźnych,
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Microsoft Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe