Praca Gołdap Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 903

Praca w Gołdapi

Gołdap – liczba mieszkańców, powierzchnia, powiat

W Gołdapi mieszka 13,7 tys. osób. Powierzchnia miasta zajmuje 17,2 kilometra kwadratowego. Miejsko-wiejska gmina Gołdap rozciąga się z kolei na 361,6 kilometra kwadratowego, liczy 20,1 tys. mieszkańców.

Gołdap to jedyne miasto w powiecie, który poza miejsko-wiejską gminą Gołdap tworzą dwie gminy wiejskie: Banie Mazurskie oraz Dubeninki. Powierzchnia powiatu wynosi 772 kilometry kwadratowe, liczba mieszkańców – 26,7 tys. Miasto stanowi centrum gminy i powiatu, jest ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i największym rynkiem pracy w okolicy.

Dostępność komunikacyjna Gołdapi

Jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną miasta, można ocenić ją pozytywnie, zarówno w skali lokalnej, jak i międzyregionalnej. Na układ drogowy Gołdapi składają się trasy powiatowe i gminne, dwie drogi wojewódzkie – nr r 650 (Gołdap – Węgorzewo), nr 651 (Gołdap – Żytkiejmy) i droga krajowa nr 65 (Gołdap-Kowale Oleckie). DK nr 65 prowadzi do polsko-rosyjskiego przejścia granicznego Gołdap-Gusiew. 

Dystans między Gołdapią a Olsztynem wynosi 163 km, do Białegostoku jest ok. 170 km, do Kaliningradu w Obwodzie Kaliningradzkim – 153 km, do Kowna na Litwie – 160 km.

Gołdap i okolice – atrakcje turystyczne

Miasto od 2000 r. jest uzdrowiskiem o profilu borowinowo-klimatycznym. Do sanatorium w Gołdapi przyjeżdżają ludzie m.in. ze schorzeniami reumatycznymi, narządów ruchu, stanów pourazowych, schorzeń psychosomatycznych, otyłością i problemami skórnymi. W kolejnych latach wybudowano w Gołdapi tężnie solankowe, Park Zdrojowy z pijalnią wód, powstała nowoczesna infrastruktura uzdrowiskowa.

W mieście znaleźć można też liczne restauracje, obiekty noclegowe. To spokojna okolica, pełna lasów, wzniesień i jezior. Ciekawe są także tutejsze zabytki – kościoły, folwarki, dwory i młyny, kultura i kuchnia pogranicza.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gołdapi, urząd pracy 

Warmia i Mazury to obszar, na którym dominuje działalność rolnicza i związana z turystyką. Brak dużych zakładów pracy, ośrodków przemysłowych odbija się na statystykach bezrobocia. Stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim jest zbliżona do średniej dla województwa.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wg GUS (stan w lutym 2021 r.):

  • powiat gołdapski – 10,6%,
  • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
  • Polska – 6,5%.

Instytucją rynku pracy odpowiadającą za aktywizację zawodową mieszkańców powiatu gołdapskiego jest Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zlokalizowany przy ul. ul. Żeromskiego 18. W lutym 2021 r. w urzędzie było zarejestrowanych 901 osób, z czego 608 mieszkańców miasta i gminy Gołdap (dane PUP Gołdap). 

Zakłady pracy – Gołdap

Gołdap i okolice to tereny bardzo atrakcyjne turystycznie. Czy to właśnie turystyka, usługi gastronomiczne i noclegowe stanowią dominujący punkt w profilu gospodarczym miasta?

W REGON zarejestrowane są 1473 podmioty gospodarki narodowej (dane GUS, stan na luty 2021 r.). Najliczniej reprezentowane sekcje PKD to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 255 podmiotów,
  • budownictwo – 241 podmiotów,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 170 podmiotów.

W mieście najwięcej jest mikrojednostek – ich liczba wynosi 1407. Poza nimi w Gołdapi swoją siedzibę ma 48 małych zakładów pracy (10-49 pracowników), 17 średnich (50-249 zatrudnionych) i 1 duży (250-999 zatrudnionych).