Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu

Świnoujście

45 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 60792

Warunki pracy

Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy - hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne, obciążenie mięśniowo-szkieletowe, obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze, praca poza siedzibą Inspektoratu-teren powiatu świnoujskiego ; narzędzia pracy - komputer, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe; drzwi odpowiedniej szerokości; nie dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy służbowe, praca w terenie z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, prowadzenie służbowego samochodu osobowego, kontakt ze zwierzętami,prowadzenie szkoleń podmiotów nadzorowanych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handel obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych ( TRACES, IRZ, Vetlink i innych);
 • Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych miejscach przebywania zwierząt w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • Sprawowanie nadzoru nad schroniskami dla zwierząt;
 • Kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą;
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • Nadzór nad podmiotami zajmującymi się organizowaniem targów, pokazów lub konkursów zwierząt;
 • Organizacja, nadzór , pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia;
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;
 • Aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub pokrewne ( biologiczne, zootechniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dla lekarzy weterynarii -posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z przedmiotem działalności Inspekcji Weterynaryjnej i prawa administracyjnego;
 • prawo jazdy kat. B ( czynne prowadzenie pojazdów);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych (angielski ,niemiecki);
Poznaj stanowisko: Inspektor weterynaryjny 
Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać ...
Praca Inspektor weterynaryjny