Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach

Gorlice

40 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gorlice
Ogłoszenie o naborze Nr 61123

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
- praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu
- praca na 1 piętrze bez windy

Zakres zadań

 • • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 • • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego
 • b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych
 • c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby
 • • nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • • planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 • • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
 • • nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • • wykonywanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
 • • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, studia podyplomowe z zakresu: epizootiologia i administracja weterynaryjna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powiat gorlicki
 • • prawo jazdy kat B
 • • prawo wykonywania zawodu
 • • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
Poznaj stanowisko: Inspektor weterynaryjny 
Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać ...
Praca Inspektor weterynaryjny