Praca Biecz

Najnowsze oferty pracy: 392

Praca w Bieczu

Biecz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Biecz to mała miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Biecz. Jest to ośrodek gospodarczy i kulturalny o znaczeniu lokalnym. Kto może znaleźć w Bieczu pracę? Jakie atrakcje dla turystów oraz udogodnienia dla mieszkańców oferuje miejscowość? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego ciekawego i wyjątkowo malowniczego miasta województwa małopolskiego.

Miasto Biecz rozciąga się na powierzchni 17,71 kilometrów kwadratowych, na wysokości 281 metrów nad poziomem morza. Leży w obrębie Pogórza Karpackiego i przepływa przez nie rzeka Ropa. Mieszka tu około 4,6 tys. osób (Główny Urząd Statystyczny – lipiec 2020 r.). Gęstość zaludnienia nie jest duża, nieznacznie przekracza liczbę 260 osób na kilometr kwadratowy. Niemniej Biecz, z uwagi na swoje walory turystyczne, często gości urlopowiczów i amatorów górskich wycieczek.

Miejscowość ma długą i barwną historię, która sięga wieków średnich. Prawa miejskie otrzymała w połowie XIII wieku. Biecz rozwijał się pod panowaniem Piastów, a potem Jagiellonów, zyskując status miasta królewskiego oraz liczne przywileje. Z uwagi na dogodne położenie na przecięciu szlaków handlowych – rozwijał się handel, a także rzemiosło. Liczącą się grupę rzemieślników stanowili między innymi sukiennicy. W Bieczu chętnie przebywali królowie i książęta, a także artyści (w późniejszych wiekach np. Stanisław Wyspiański czy Jan Matejko). Do dziś można podziwiać bardzo liczne zabytki i artefakty związane z dziejami Biecza. Z kolei historię nowożytną miejscowości naznaczył rozwój przemysłu, między innymi petrochemicznego.

Współcześnie duże znaczenie dla miasta ma turystyka. W miejscowości jest co zwiedzać. Średniowieczne zabytki Biecza w dużej mierze przetrwały czasy działań wojennych, dzięki czemu dziś miasto nazywane bywa polskim Carcassone. Zachwycać może całe historyczne centrum wraz z rynkiem, na którym znajduje się zabytkowy ratusz z wieżą czy dom Zbója Becza. Inne ważne atrakcje Biecza to na przykład Dom Barianów-Rokickich, XV-wieczny kościół pw. Bożego Ciała, gród starogościński, tutejsze kapliczki czy Dom Kromera, obecnie jedna z siedzib Muzeum Ziemi Bieckiej (pozostałe są w Domu z Basztą oraz w Baszcie Kowalskiej). Na uwagę zasługuje też klasztor w Bieczu z XVII wieku – kompleks należący do zakonu franciszkanów, obejmujący również klasztor św. Anny. W miejscu klasztoru dawniej stał w Bieczu zamek. Należy jednak wspomnieć, że główny średniowieczny zamek, zapewniający obronę dla miasta, znajdował się na Górze Zamkowej. Wiadomo, że był utrzymany w stylu gotyckim, oraz że często gościli w nim Władysław Łokietek wraz z synem, późniejszym królem Kazimierzem Wielkim. Do dziś można podziwiać natomiast inne elementy fortyfikacji, na przykład fragmenty murów miejskich. Zwiedzanie Biecza może być wspaniałym pomysłem na urlop. Turystów przyciągają też okoliczne górskie szlaki.

Nie dziwi zatem, że wielu mieszkańców decyduje się na działalność gospodarczą związaną z obsługą przyjezdnych – zakwaterowanie, gastronomię, agroturystykę, usługi czy handel pamiątkami. Ponadto w Bieczu rozwija się przemysł, np. drzewny i metalowy. Istotny jest też sektor finansowy oraz handel.

Zgodnie z rejestrem REGON (stan w końcu czerwca 2020 r.) w miasteczku działa 388 podmiotów gospodarki narodowej. Nie znajdziemy tu dużych firm. Podmiotów średnich, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, jest 6. Z kolei 24 jednostki stanowią grupę małych firm, obejmujących od 10 do 49 zatrudnionych. Pozostałe to mikroprzedsiębiorstwa o kadrze do 9 osób.

Rynek pracy, oferty pracy – Biecz

Czy trudno znaleźć w Bieczu i okolicy pracę? Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, który obejmuje również Biecz, podaje, że pod koniec pierwszego półrocza 2020 r. w gminie zarejestrowanych było łącznie 307 bezrobotnych. Stopa bezrobocia pod koniec maja 2020 r. wynosiła 5,9%, co jest wartością niższą od średniej dla kraju w tym samym okresie – 6,0%.

Ogólnopolska prognoza Barometr zawodów pokazuje ponadto, że zapotrzebowanie na pracowników w całym powiecie gorlickim jest różnorodne. Funkcjonujące w okolicy Biecza firmy mają kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanej i spełniającej wymagania kadry szczególnie z branży budowlanej (za mało jest na przykład betoniarzy, zbrojarzy, dekarzy, blacharzy, cieśli budowlanych, murarzy i tynkarzy), a także motoryzacyjnej (oferty pracy czekają między innymi na mechaników pojazdów samochodowych). Można spotkać propozycje zatrudnienia w opiece zdrowotnej (za mało jest lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów) czy w księgowości.

Szukaj pracy w mieście