Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Szczecin
14 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 103688

Warunki pracy

Obciążenie mięśniow-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu, praca w zespole, obciążenie psychiczne - kontakt z podmiotami kontrolowanymi oraz instytucjami kontrolującymi.


Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego z windą, praca wykonywana jest w budnynku nie posiadającym podjazdu.  


Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej z wykonywanych zadań, analiza oraz aktualizacja rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • Przygotowywanie projektów pism i dokumentów dla WLW, opracowywanie i sporządzanie tematycznych informacji i zestawień na żądanie WLW,
 • Opracowywanie zadań związanych z działaniami pokontrolnymi,
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • Przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakresie ochrony zdrowia publicznego, opracowywanie zaleceń pokontrolnych, egzekwowanie ich wykonania oraz przygotowywanie wstępnej oceny kontrolowanej działalności,
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z kontrolą działalności PLW w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego,
 • Analizowanie dokumentacji odwoławczej i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu przedłożenia proponowanych rozstrzygnięć WLW w obszarze bezpieczeństwa żywności,
 • Udział w opracowywaniu rocznych planów i harmonogramów kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • Przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zatwierdzania przez nich podmiotów sektora spożywczego produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • Pozyskiwanie i analiza danych w zakresie nadawania podmiotom sektora spożywczego produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego uprawnień eksportowych na kraje trzecie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe preferowane wyższe weterynaryjne, technologia żywności lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego preferowane w zakresie realizacji zadań związanych z obszarem higieny żywności
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (dot. lekarzy weterynarii)
 • znajomość przepisów prawa żywnościowego wspólnotowego, krajowego i państw trzecich,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania narzędzi programów komputerowych w celu gromadzenia danych,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • preferowane doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z obszarem higieny żywności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Udokumentowany staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość