Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Olsztyn
praca stacjonarna
87 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 133006

Warunki pracy

Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Samodzielne kierowanie samochodem służbowym kat.B. Praca w terenie – kontakt ze zwierzętami. Możliwa praca w godzinach nadliczbowych w dni wolne od pracy, w tym godzinach nocnych.


Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy i urządzenia biurowe oraz meble biurowe. Stanowisko znajduje się na parterze budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Na piętro prowadzą schody, brak windy. Przed budynkiem podjazd dla inwalidów. Sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz stojaki na rowery.

Zakres zadań

 • uczestnictwo w profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych,
 • rejestracja obserwacji zwierząt w celu wykluczenia/potwierdzenia wścieklizny, współpracy w tym zakresie z Inspekcją Sanitarną,
 • urzędowe stwierdzanie ognisk chorób zakaźnych w oparciu o dane wywiadu, przebiegu choroby, objawów klinicznych, zmian sekcyjnych oraz wyników badań laboratoryjnych, przygotowanie decyzji o stwierdzeniu lub wygaśnięciu choroby,
 • nadzór nad targami, wystawami i konkursami zwierząt na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego,
 • kontrola gospodarstw w zakresie zabezpieczenia przeciwepizootycznego, rejestracji i identyfikacji zwierząt w gospodarstwie, warunków żywienia zwierząt i dobrostanu,
 • pobieranie prób do badań monitoringowych, urzędowych i właścicielskich,
 • prowadzenie wymiany informacji oraz obsługa programów informatycznych (w tym m.in. VetLink, IRZplus, ZIWET) w ramach zajmowanego stanowiska,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie planów, projektów decyzji administracyjnych oraz sprawozdawczości,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podsiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starszym niż 30 dni),
 • czynna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego - prawo jazdy kategorii B,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej, w tym przepisów wspólnotowego i krajowego prawa weterynaryjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • udokumentowana znajomość języka obcego