Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
Szczytno
specjalista (mid)
praca stacjonarna
64 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 134659

Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, w tym obsługa komputera pow. 4 godz. dziennie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu szczycieńskiego w gospodarstwach rolnych, fermach, na terenie łąk, lasów, innych miejsc przebywania zwierząt,
 • praca związana z bezpośrednią obsługą klienta,
 • narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne,
 • kontakt z czynnikami zoonotycznymi, zwierzętami, ubocznymi produktami zwierzęcymi, paszami, środkami dezynfekcyjnymi,
 • prowadzenie służbowego samochodu osobowego, zagrożenia w ruchu drogowym,
 • wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
 • siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy,  sprzęt do dezynfekcji, sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka, ksero.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych podczas przemieszczania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących w zakresie wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
 • Wykonuje czynności w zakresie realizacji krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych, brojlerów gatunku kura, niosek gatunku kura, kur hodowlanych
 • Przeprowadza kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących zwierzęta
 • Wykonuje zadania w zakresie realizacji badań monitoringowych zwierząt w kierunku: pryszczycy, choroby Aujeszky'ego, choroby pęcherzykowej świń, klasycznego pomoru świń, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła, gorączki Q, grypy ptaków, brucelozy kóz i owiec, choroby niebieskiego języka
 • Wykonuje czynności w zakresie przeprowadzania obserwacji zwierząt po pogryzieniu ludzi
 • Wykonuje czynności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, przeprowadza kontrole, przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń, korespondencji urzędowej, w zakresie wykonywanych zadań
 • Sporządza dokumentację z wykonywanych zadań, w tym protokoły, informacje, zestawienia zbiorcze, sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów prawa
 • Wykonuje zadania związane z obsługą programów i systemów informatycznych w zakesie realizowanych zadań
 • Wykonuje czynności w zakresie współpracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie z organami służb, inspekcji, straży i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych w zakresie ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt, przepisów ustaw: o Inspekcji Weterynaryjnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, obsługi poczty elektronicznej, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych, w tym pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe