Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

231 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30068

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • koordynowanie przygotowania imprez i uroczystości z udziałem wojewody oraz przygotowywanie pod względem merytorycznym i obsługa wyjazdów wojewody w celu należytego realizowania funkcji reprezentacyjnej wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie. Opracowywanie komunikatów prasowych, relacji ze spotkań oraz przygotowywanie informacji prasowych i zdjęć na stronę internetową Urzędu w celu aktualizacji informacji o bieżącej realizacji zadań przez Urząd;
 • monitorowanie mediów lokalnych i regionalnych (TV + radio) oraz nagrywanie, poddawanie obróbce technicznej i archiwizowaniu wybranych materiałów na płytach CD w celu analizy odbioru społecznego działań podejmowanych przez wojewodę, wicewojewodę. Monitorowanie mediów regionalnych, w tym głównie codziennej prasy w celu podjęcia natychmiastowej reakcji przez wojewodę lub Urząd w przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu życia społecznego bądź zagrożenia bezpieczeństwa. Redagowanie informacji prasowych wysyłanych do środków masowego przekazu oraz prowadzenie stosownego rejestru wszystkich informacji. Sporządzanie i wysyłanie do redakcji zapowiedzi wydarzeń oraz informacji i powiadomień o planowanych konferencjach prasowych;
 • przygotowywanie i obsługa konferencji prasowych i innych spotkań na terenie Urzędu, w tym materiałów prasowych dla dziennikarzy, w celu gromadzenia rzetelnej informacji oraz kreowania pozytywnego wizerunku wojewody i wicewojewody. Przygotowywanie korespondencji okazjonalnej, w tym wystąpień wojewody i wicewojewody, w celu realizacji funkcji reprezentacyjnej wojewody. Sporządzanie także korespondencji okolicznościowej o przeróżnej tematyce, często na potrzeby innych wydziałów Urzędu;
 • prowadzenie kont elektronicznych wojewody w celu kreowania wizerunku oraz realizacja strategii wizerunkowej wojewody w mediach społecznościowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w obszarze public relations.
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (763)
  Wałbrzych (48)
  Legnica (102)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (227)
  Toruń (127)
  Lubelskie:
  Lublin (251)
  Chełm (25)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (940)
  Tarnów (61)
  Nowy Sącz (73)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2331)
  Radom (162)
  Płock (93)
  Opolskie:
  Opole (226)
  Nysa (77)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (157)
  Przemyśl (41)
  Podlaskie:
  Białystok (135)
  Suwałki (41)
  Łomża (20)
  Pomorskie:
  Gdańsk (478)
  Gdynia (204)
  Słupsk (67)
  Śląskie:
  Katowice (527)
  Częstochowa (163)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (164)
  Elbląg (126)
  Ełk (75)
  Wielkopolskie:
  Poznań (701)
  Kalisz (77)
  Konin (49)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (327)
  Koszalin (74)
  Kołobrzeg (32)
  Auchan (167)
  Tesco (71)
  Inditex (44)
  Leroy Merlin (135)
  Bricoman (8)
  STRABAG (10)
  ABB (23)
  Accenture (278)
  Carrefour (92)
  PKO BP (327)
  PwC (31)
  KPMG (40)
  Orange (21)
  IKEA (27)
  Budimex (45)

  Rekrutują z Praca.pl