Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

40 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 45998

Warunki pracy

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, zagrożenie korupcją.
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje dotyczące działań Wydziału, przyjmowanie do protokołu skarg składanych ustnie przez klientów Urzędu, sporządzanie okresowych analiz z przyjmowania i rozpatrywania interpelacji poselskich i interwencji senatorskich oraz skarg, wniosków i petycji, prowadzenie rejestru interpelacji, skarg, wniosków i petycji, czuwanie nad ich terminowym załatwianiem, opracowywanie analiz stanów faktycznych i prawnych na potrzeby prowadzonych w Wydziale postępowań w ramach skarg, wniosków i petycji
 • Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek
 • Obsługa sekretariatu Wydziału, kompletowanie i przedkładanie dokumentów, korespondencji do podpisu Dyrektora Wydziału i Zastępcy Dyrektora, przekazywanie zadekretowanej korespondencji kierownikom oddziałów oraz prowadzenie w systemie elektronicznym „EZD” ewidencji pism wpływających do Wydziału, a także przekazywanie według właściwości pisma błędnie skierowane do Wydziału - wewnątrz i na zewnątrz Urzędu
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad oraz przygotowywanie i obsługa organizacyjno–recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi
 • Prowadzenie elektronicznej wydziałowej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy Time Expert i absencji pracowników
 • Monitorowanie wykorzystania limitów finansowych na obsługę sekretariatu Wydziału, gospodarowanie powierzonym mieniem, m.in. biletami służbowymi komunikacji miejskiej oraz prowadzenie właściwej ewidencji w tym zakresie
 • Sporządzanie zbiorczych planów urlopów pracowników Wydziału, przygotowywanie kwartalnych analiz wykorzystania urlopów przez pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustaw o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analizy przepisów
 • umiejętność argumentowania i negocjacji
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego przekazywania informacji
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność i dyskrecja

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (67)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (244)
Toruń (147)
Lubelskie:
Lublin (257)
Chełm (47)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (880)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (94)
Mazowieckie:
Warszawa (2160)
Radom (169)
Płock (72)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (80)
Podkarpackie:
Rzeszów (148)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (163)
Suwałki (39)
Łomża (35)
Pomorskie:
Gdańsk (493)
Gdynia (298)
Słupsk (79)
Śląskie:
Katowice (569)
Częstochowa (179)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (194)
Elbląg (129)
Ełk (62)
Wielkopolskie:
Poznań (648)
Kalisz (96)
Konin (79)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (308)
Koszalin (120)
Kołobrzeg (44)
Auchan (192)
Tesco (153)
Inditex (30)
Leroy Merlin (171)
Bricoman (29)
STRABAG (5)
ABB (43)
Accenture (118)
Carrefour (149)
PKO BP (334)
PwC (28)
KPMG (40)
Orange (33)
IKEA (43)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl